Švajcarska ulaže 270 miliona evra za prebacivanje tereta sa drumskog na železnički

Da bi se uhvatila u koštac sa zagušenjima na putevima i ispunila klimatske ciljeve, švajcarska vlada je predstavila sveobuhvatan paket za podsticanje železničkog teretnog saobraćaja.

Plan, vredan stotine miliona franaka, kombinuje direktnu finansijsku podršku sa reformskim inicijativama za promovisanje digitalizacije u različitim oblastima.

Kamen temeljac plana je ciljani pristup revitalizaciji saobraćaja sa jednim vagonom, kritičnog ali finansijski problematičnog segmenta. Sa 260 miliona švajcarskih franaka (više od 278 miliona evra) namenjenih za prve četiri godine, vlada ima za cilj da obezbedi privremenu podršku koja bi mogla da bude produžena do osam godina.

Planirani su dodatni, tekući doprinosi za pokrivanje troškova pretovara i nedovoljnog povrata kako bi se osigurala održivost ove vitalne usluge.

Ali paket ide dalje od trenutne finansijske podrške. Da bi se promovisala digitalizacija, plan podstiče povećanu automatizaciju železničkog teretnog saobraćaja.

Od automatskih spojnica i kočnica do optimizovane dokumentacije, cilj je da se pojednostavi rad i poveća efikasnost. U tom cilju, švajcarska vlada obećava jednokratnu investiciju od 180 miliona švajcarskih franaka (oko 192,5 miliona evra) za opremanje vagona i lokomotiva najnovijom tehnologijom i radi sa Austrijom i Nemačkom na digitalnoj nadogradnji na celom kontinentu.

Takođe, plan ima za cilj uspostavljanje pravnog okvira za promociju pogona bez fosila u lokomotivama i ranžirnim stanicama, otvarajući put čistijem i održivijem teretnom transportu.

Međumodalna saradnja je još jedan ključni fokus, pri čemu se vlada obavezuje da će podržati infrastrukturu luke na Rajni posvećenu teretnom prometu, promovišući bolju integraciju kopna i vode.

Finansiranje za ovaj projekat dolazi iz strateškog izvora: naknade za teška vozila zasnovane na performansama. Preusmeravanjem dela prihoda prikupljenih od teretne industrije, Vlada nastoji postići budžetsku neutralnost, osiguravajući da ne bude dodatnog opterećenja za poreske obveznike. Transparentnost i odgovornost su od najveće važnosti, pri čemu Rosti naglašava da će sredstva biti dodeljena na osnovu sporazuma o učinku, a ne na pristupu „kante za zalivanje“.

info&foto: trans.info

Pročitajte i...