Sigurniji vagon-cisterna za prevoz opasnih materija na tržištu

Wascosa je razvila novi vagon-cisternu za akrilonitril. Novi vagon postavlja nove standarde u pogledu sigurnosti a i samog dizajna vagona. Najzapaženije karakteristike su samonosiva konstrukcija rezervoara, kao i specijalni zaštitni štit, odnosno „PS02 zaštitni štit“ dobavljača sistema EST Eisenbahn-Sistemtechnik. Ovo je posebno razvijeno za ovaj vagon.

Zaštitni štit PS02 štiti rezervoar u slučaju sudara sa vagonom pored ili sa drugim vozilima i preprekama. Budući da se nalazi daleko napred na prednjem delu vagona, što je ranije moguće odbija opasnosti po rezervoar, radije poput bočne zaštite od penjanja iznad odbojnika.

Povećana produktivnost

Pored sigurnosnih prednosti, novi dizajn omogućava povećanje produktivnosti hemijskog transporta železnicom, npr. kroz uštedu na težini. To je omogućeno efikasnijom upotrebom materijala koja je utvrđena proračunima metodom konačnih elemenata i verifikovana u praktičnim testovima. Uprkos dodatnim, modernim bezbednosnim karakteristikama, vagon ima povećani rezervoar za akrilonitril sa optimizovanom zapreminom od 93 m3.

Sledeće karakteristike ovog novog dizajna su detektori za iskakanje iz šina, odbojnici s padom sa posebno dugim putem deformacije, zaštita od penjanja u skladu sa RID TE 25 kao i telematika.

izvor: railfreight

foto: wacosa