Ruske železnice rade na elektrifikaciji teretnih ruta

Ruske železnice žele da povećaju obim prevoza tereta električnom vučom i daju prioritet elektrifikaciji najprometnijih teretnih pravaca. Ovo je najavio Sergej Kobzev, zamenik direktora Ruskih železnica. Preko 85 procenata putnika i 86 procenata tereta se već prevozi električnom vučom u Rusiji.

Ruske železnice daju prioritet elektrifikaciji železničkih pruga prilikom primene zelenih tehnologija“, rekao je Kobzev.

Implementacijom planova će zauzvrat rezultirati zelenijim pristupom prevozu. Shodno tome, procenjuje se da će se potrošnja dizel goriva smanjiti za 20 procenata u 2025. godini, dok će emisije CO2 pasti za 5,6 procenata.

Štaviše, Kobzev je podelio još jedan uvid u vezi sa određivanjem prioriteta uštede energije. Rekao je da je „danas više od 4.000 lokomotiva opremljeno sistemima koji generišu algoritam kretanja vozova uz minimalnu potrošnju energije i mogu da rade u automatskom pogonu. Ove godine ćemo završiti implementaciju ovog projekta na celoj železničkoj mreži“. Time je jasno stavio do znanja da su Ruske železnice posvećene neposrednom izvršenju svojih planova i korišćenju pogodnosti koje ih prate.

Elektrifikacija kao nova norma

Ruske železnice nisu jedine koje imaju inicijativu za elektrifikaciju železničkog transporta. Na primer, 16. oktobra 2020. austrijska železnička kompanija OBB najavila je da će godišnje ulagati više od tri milijarde evra u železničku mrežu zemlje. Veliki deo od navedenog iznoosa će biti investiran u projekat koji ima za cilj elektrifikaciju celokupne železničke mreže do 2035.

U svoje ime, švedska vlada je putem ministra za infrastrukturu Tomasa Enerotha objavila da je od 22. oktobra 2020. godine osnovala Komisiju za elektrifikaciju. Svrha ove komisije biće „ubrzati elektrifikaciju u transportnom sektoru“. Ranije ovog meseca, Jaroslav Piotr Staviarski (član Evropskog komiteta regiona), izjavio je u intervjuu da će „modernizacija voznih parkova, u pogledu energetske efikasnosti, započeti prelaskom sa dizel motora na električna vozna sredstva“.

U skladu sa TEN-T

Plan Ruskih železnica predstavlja odličan primer zaokreta ka elektrifikaciji u železničkom saobraćaju i, posledično, održivosti. Ipak, jedno je od mnogih, jer sve više kompanija i železničkih operatera gleda prema ovom pravcu. Pored sveukupnog konsenzusa da bi takva politika bila ekološki i finansijski korisna, neophodno je naglasiti da će se takva poboljšanja infrastrukture takođe uskladiti sa pravcima TEN-T uredbe, koja između ostalog zahteva usklađenost sa elektrifikacijom.

izvor: railfreight

foto: rustourismnews