OBB: Nove niže stope naknade za prevoz kamiona železnicom kroz Brener

Od početka meseca na RoLa trasi su na snazi nove niže stope naknade. Prema podacima OBB Rail Cargo Group, minimalna stopa putarine za liniju Brener sada iznosi 82 EUR. Nove stope su deo sistema podsticaja za prebacivanje više kamiona na tirolsku železnicu.
Nova struktura cena znači da je osnovna stopa sada niža za 9 evra za kamione ispod 40,5 tona.
Takođe postoji dodatni popust za prevoznike i špeditere koji redovno koriste RoLa veze na relaciji Brener kroz Alpe. Popust za povratno putovanje nudi se za najmanje osam povratnih putovanja u kalendarskom mesecu. Što se češće koristi RoLa, to je veći popust. Prema OBB-u, ovim smanjenjem stopa, RoLa preduzima veliki korak ka približavanju nivou cena drumskog prevoza, omogućavajući prevoznicima da uštede na troškovima (putarina sa autoputa, goriva i manje habanja na vozilu, njegovim komponentama i polu- prikolica).
RoLa (skraćenica od „Rollende Landstrasse“, što se u prevodu prevodi kao valjani autoput) kombinacija je drumskog i železničkog transporta. U sistemu RoLa kompleti kamiona (tegljač sa poluprikolicom ili kamion sa prikolicom) prevoze se vozom na vagonima sa niskim utovarivačima. Tokom takvog putovanja vozači kamiona mogu se odmarati u posebnim vagonima. Takvo rešenje olakšava pridržavanje zakonskog vremena vožnje i omogućava nastavak prevoza tokom važećih zabrana saobraćaja i izbegavanje gužvi u saobraćaju.

izvor: trans.info
video: youtube
Image by m prattenberg from Pixabay