Nexxiot i VTG za ugradnju temperaturnih senzora na vagonima

Nexxiot i VTG će ugraditi temperaturne senzore na 3000 vagona za nadgledanje stanja robe osetljive na temperaturu i digitalni prenos podataka u realnom vremenu. Senzori će zabeležiti temperaturu kotla, grejnog sistema i izlaza, sa tim podacima koji su prikupljeni i obrađeni u Nexxiot Connect Cloud-u. Detaljne procene i dalje analize biće dostupne na platformi Traigo kompanije VTG.

Ako se temperatura u vagonu promeni, operater i kupac će dobiti obaveštenje.

Neki proizvodi se više ne mogu koristiti čak i nakon malih temperaturnih kolebanja”, kaže gospodin Hanno Schell, šef inovacija u VTG. „Zbog toga želimo da garantujemo besprekornu dokumentaciju za naše kupce prilikom transporta visokokvalitetnih hemikalija ili druge robe osetljive na temperaturu. Obaveštavanjem o nepravilnostima mogu se u stvarnom vremenu pokrenuti mere za suzbijanje fluktuacija temperature. “

Generalni direktor Nexxiota, gospodin Stefan Kalmund, kaže da postoje mogućnosti za obezbeđivanje kvaliteta i transparentnost duž međunarodnih lanaca snabdevanja.

U mnogim sektorima, poput farmaceutske, hemijske i prehrambene industrije, postoje visoki zahtevi za nadgledanje temperature osetljive robe”, kaže on. „Korišćenje informacija u realnom vremenu i njihova integracija u svakodnevni rad kupaca igra važnu ulogu.”

Slika 1. Nexxiot senzor

izvor@foto: railjournal.com