Nemačka će uložiti 12,7 milijardi evra u svoju železničku mrežu 2021. godine

Deutsche Bahn, savezna vlada i vlade pojedinih država uložiće ukupno 20,7 milijardi evra u nemačku železničku mrežu 2021. godine.

To je najveći iznos, apsolutno izražen, ikad uložen u modernizaciju i održavanje, kao i izgradnju i proširenje železničke mreže i stanica u kalendarskoj godini. 2021. godine Deutsche Bahn će raditi na 1.900 km pruge, više od 2.000 tačaka, oko 140 mostova i otprilike 670 stanica. Program radova odvijaće se pod naslovom „Nova mreža za Nemačku“ i ima za cilj da pripremi železničku mrežu zemlje za Deutschlandtakt – visoko koordinirani, nacionalni raspored vožnje. Nova mreža za Nemačku imaće četiri stuba:

  1. zapošljavanje novih radnika,
  2. povećana upotreba alata za digitalnu konstrukciju i planiranje,
  3. prediktivno održavanje i
  4. digitalizacija železnice.

Angažovanje novih radnika

Deutsche Bahn će proširiti svoj ukupan broj zaposlenih za 2.000 novih inženjera i nadzornika gradilišta i 1.700 radnika na održavanju 2021. Kompanija planira da poveća svoju radnu snagu za upravljanje stanicama za oko 20 procenata.

Digitalni alati

Deutsche Bahn želi da ubuduće brže i efikasnije sprovodi velike projekte za 25 procenata. Da bi to postigao, želi da se sve više koristi digitalnim alatima kao što je Building Information Modeling (BIM). Činioci kao što su rane konsultacije sa javnošću i Zakon o planiranju ubrzanja takođe će biti važni katalizatori za ovaj cilj.

Prediktivno održavanje

Brze rute, poput linije Hanover-Vircburg, na svojim tačkama biće opremljene sa oko 1.300 pametnih senzora. Ovi senzori će omogućiti Deutsche Bahn-u da vrši prediktivno održavanje, tj. pre nego što se pojave kvarovi. Godine 2020. Deutsche Bahn je uspeo da izbegne skoro 5.000 grešaka u tačkama zahvaljujući ovoj pametnoj tehnologiji.

Digitalizacija

Da bi se železnica u Nemačkoj dodatno digitalizovala, prvi delovi rajnsko-alpskog koridora za železnički teret biće opremljeni evropskim sistemom upravljanja vozovima i digitalnom blokadom u Bavarskoj. U oktobru će Hamburg videti neka prva vozila koja rade na vrlo automatizovan način na digitalizovanom delu gradske mreže gradske železnice.

izvor&foto: railway-news.com