Kako železnički teretni saobraćaj može izvući maksimum iz 2021. godine?

Mnogi veruju da bi sektor trebao graditi oko dva stuba: dosledno oglašavanje železničkih proizvoda i optimizacija procesa. Zajedno sa razvojem novih proizvoda. Smanjenje vremena tranzita, pojednostavljivanje procesa digitalizacijom i proširenje kapaciteta su primarni ciljevi železničkog teretnog saobraćaja.

Imajuću u vidu povećani saobraćaj u evroazijskom prevozu tokom 2020. godine od ključne važnosti optimizacija graničnih procesa. Na evroazijskom koridoru he bitno da se omogući lakši carinski postupak. Granične procedure između Kine, Kazahstana, Mongolije i Rusije biće podjednako važne jer se koristi njihova infrastrukturu.

Kompanije koje posluju na Novom putu svile a i na drugim pravcima treba da rade na omogućavanju transparentnog protoka informacija u realnom vremenu i potpuno digitalne dokumentacije bez papira između prevoznika i carinskih vlasti.

Zajedno sa razvojem digitalizacije, kompanije koje rade u oblasti železničkog teretnog saobraćaja treba da rade na optimizaciji svojih postojećih proizvoda i uvođenju novih.

Gledajući ukupnu situaciju železničkog teretnog saobraćaja, vidi se da sektoru nedostaje dobro oglašavanje. Proizvodi železničkog prevoza još uvek su nepoznati velikom delu mogućih kupaca. S druge strane, čak i kupci koji su, manje ili više, svesni šta železnica može da ponudi, ne vole je jer joj još uvek ne veruju.

Shodno svemu navedenom, potrebno je raditi na podizanju svesti o prednostima železničkog teretnog saobraćaja u pogledu pouzdanosti i finansijske konkurentnosti. To je jedini način da železnički teretni saobraćaj, pojedinačno i kolektivno, postigne svoje ciljeve.

Image by PublicDomainPictures from Pixabay