Izračunajte svoju emisiju CO2 na Novom putu svile

Nakon Konferencije UN o klimatskim promenama COP 26 u Glazgovu, pojedini igrači duž Novog puta svile predstavljaju različite inicijative za dekarbonizaciju transporta i premeštanje više robe na šine. Među njima je UTLC ERA, koji je razvio CO2 kalkulator za železničke pošiljke na Novom putu svile.

Prema CO2 brojaču, tokom transporta 513.700 TEU-a iz Kine u Evropu u prvih devet meseci 2021. emitovano je 34.300 tona CO2. To je izračunato za rutu preko Rusije, Kazahstana i Belorusije.

Da je uporediva količina robe isporučena čamcem, u atmosferu bi ispušteno 163.800 tona CO2. Putem bi ova količina iznosila 3.052.000 tona. U vazdušnom saobraćaju, emisija CO2 iznosi 18.105.200 tona, što je više od 500 puta više od železničkog saobraćaja.

Železnica je najodrživija

Sa udelom od približno 20 procenata emisije CO2, sektor saobraćaja je treći najveći uzrok emisije gasova staklene bašte, posle energetskog sektora i industrije. Međutim, železnica se smatra najmanje zagađujućim, i stoga se ulažu napori da se podstakne veći prelazak na železnicu. Dobra vest je da se nešto promenilo u poslednjih nekoliko godina. Tamo gde je železnički teret činio 1 procenat evroazijskog saobraćaja u 2015. godini, to je sada 5 procenata. Ovo je još uvek malo, ali udeo nastavlja da raste.

Vrednost CO2 na tovarnom listu

UTLC ERA je pokrenula nekoliko projekata za podršku ovom prelasku na železnicu. Između ostalog, doprinosi uvođenju jedinstvene procedure EEU za tranzit robe. To takođe znači da će se digitalni tovarni listovi koristiti na celoj relaciji Kina-Evropa-Kina.

Pored uštede dosta papirologije, prateći dokument će navesti kapitalizovanu vrednost održivosti i pružiti detaljne informacije o količini ušteđene emisije CO2. Na ovaj način, prednosti za životnu sredinu postaju jasne odmah.

Keen on Green

UTLC ERA je takođe deo nove ekološke inicijative „Keen on Green“. Između ostalog, ova inicijativa se fokusira na zaštitu visoko ugroženih životinjskih vrsta u prirodnim rezervatima duž Novog puta svile. Na primer, kompanija podržava projekat VVF-a za ponovno uvođenje baktrijskog jelena u Kazahstan, koji je trenutno na Crvenoj listi.

„Ekološka dodata vrednost u železničkom transportu tereta razvija se u novu filozofiju za izgradnju održivog transportnog sektora na našem kontinentu. Klimatske šine bi opravdano mogle da simbolizuju Konferenciju UN o klimatskim promenama u Glazgovu, jer je prebacivanje sve veće količine robe na šine odlučujući uslov za postizanje evropskog zelenog dogovora i za ubrzanje dekarbonizacije evroazijske logistike“ naglašava Aleksej Grom, Izvršni direktor UTLC ERA.

izvor: railfreight.com

foto: railfreight.com, index1520.com

Pročitajte i...