Evropski železnički operatori pozivaju kreatore politike da daju prioritet železničkom saobraćaju u oporavku od Covid-19

Evropska železnička špedicija pretrpela je smanjenje prometa za 20-30% između marta i juna zbog pandemije koronavirusa. Ovo je pogodilo prihod, izlažući mnoge privatne i nezavisne članove Evropske asocijacije železničkih špedicija (ERFA) finansijskom riziku, a neki se suočavaju sa egzistencijalnom pretnjom.

Kao što je istakao predsednik ERFA i izvršni direktor kompanije BLS Cargo, gospodin Dirk Stahl, mnogi teretni operatori imaju fiksne troškove za lokomotive i osoblje, što otežava brzo smanjenje troškova kada dođe do velikog pada prihoda.

Mnogi operatori se suočavaju sa finansijskim poteškoćama, pa je važno da održimo tržište“, kaže Stahl. „Sve što smo stekli u poslednjih 10 godina može biti izgubljeno.“

Usledio je blagi oporavak prometa od završetka evropskih blokada, ali oporavak saobraćaja je snažno povezan sa stopom oporavka industrije i šire ekonomije.

Stahl kaže da je ERFA zahvalna na nekim merama koje nacionalne vlade i Evropska unija preduzimaju kako bi olakšale situaciju. Ukazao je na odricanje ili smanjenje naknada za pristup prugama u Francuskoj i Italiji, dokapitalizaciju nacionalnih kompanija i nadoknadu fiksnih troškova u Francuskoj, Nemačkoj i Švajcarskoj, kao i privremenu suspenziju nameta u Češkoj, Nemačkoj, Poljskoj i Švajcarskoj.

Ipak, gospodin Geert Pauvels, izvršni direktor Lineas-a u Belgiji, želi da više država članica EU istupi. „Zapravo nema puno podrške za železnički teretni prevoz, malo je stvarnih napora“, kaže on.

Stahl je takođe istakao neke mere EU preduzete u martu, poput uvođenja zelenih traka za odčepljivanje graničnih prelaza i pojašnjenja o državnoj pomoći. „Podrška EU je od velike pomoći, ali moramo razgovarati o sledećim koracima“, kaže on.

“Želimo da železnički teretni koridori igraju veću ulogu u investicijama.” – Gospođa Elisabeth Verner, direktor kopnenog transporta u Direkciji za transport Evropske komisije

ERFA je vrlo oprezna u pogledu dokapitalizacije postojećih železnica u državnom vlasništvu, posebno Nemačke železnice (DB) i njene podružnice DB Cargo. ERFA želi da takva pomoć bude transparentna i nediskriminatorna.

Međutim, železnički teretni prevoznici uspeli su da poboljšaju tačnost sa 60% na 80-90% tokom pandemije, delom zbog manjeg broja vozova koji saobraćaju, ali uglavnom zbog toga što su putnički vozovi pretrpeli manje kašnjenja. Smanjivanje broja ljudi koji putuju železnicom znači kraće vreme ukrcavanja i silaska na stanicama, tako da vozovi mogu na vreme kretati. Stahl veruje da bi putnički vozovi ubuduće trebalo da budu reprogramirani kako bi se uzelo u obzir stvarno vreme potrebno na stanicama kako bi vozovi mogli da polaze na vreme.

Stahl je takođe zabrinut zbog planiranog uvođenja redovnog intervala vožnje u Nemačkoj – projekta Deutschland Takt – za koji veruje da će smanjiti kapacitet teretnih vozova.

Tokom Covida, železnički teretni prevoz bio je tačan i pružao je dobru uslugu, ali želimo da pronađemo način da se to održi“, kaže Elisabeth Verner, direktor kopnenog transporta u Direkciji za transport Evropske komisije, DG Move.

Međutim, bila je razočarana što, uprkos inicijativi Green Lanes, železnica nije mogla da nadoknadi 15-minutno vreme prelaska granice koje su postigli kamioni. Verner je potvrdio da će EU uskoro predstaviti svoj plan oporavka i otpornosti od 670 milijardi evra za ponovno oživljavanje evropske ekonomije.

izvor@foto: railjournal