Evropska železnička alijansa pokreće četvorogodišnji projekat veština

Savez organizacija železničke industrije zvanično je pokrenuo četvorogodišnji program za razvoj dugoročne strategije za rešavanje nedostatka veština u tom sektoru. Savez za obuku veština za budućnost Evropski železnički sistem (Staffer), grupa od 32 organizacije, uključujući preduzeća, institucije za obrazovanje i obuku i profesionalna udruženja, održala je svoj osnivački sastanak 30. novembra. Grupa će razviti dugoročnu strategiju za identifikovanje trenutnih i budući nedostatak veština u železničkoj industriji, kao i srodni programi obuke i obrazovanja koji će odgovoriti na ove potrebe. Program će trajati do kraja oktobra 2024.

Staffer takođe ima za cilj da poboljša mogućnosti za karijeru u sektoru putem panevropskih programa mobilnosti i prakse zasnovane na poslu. Realizaciju Stafferovih ciljeva nadgledaće njegov ugovorni autoritet, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu kulturu i kulturu (EACEA).

Staffer je jedno od 21 saveza sektorskih veština uspostavljenih od 2017. godine putem EU programa Erasmus + sa ciljem poboljšanja kvaliteta i relevantnosti evropskih sistema stručnog obrazovanja i obuke. Nadamo se da će projekat takođe podržati ciljeve Zelenog sporazuma EU i tranzicije ka novim zelenim i digitalnim tehnologijama u železničkoj industriji.

Staffer će biti od ključne važnosti jer će postaviti okvir za stratešku saradnju među ključnim zainteresovanim stranama u železničkom sektoru – posebno u kontekstu predstojeće Evropske godine železnice 2021“, kaže Angela Di Febbraro, generalni koordinator Staffera i profesor transportnog inženjerstva na Univerzitetu u Đenovi. „Pod kišobranom našeg Saveza, naši partneri će zajedno razviti i primeniti strategije za otklanjanje nedostataka i nedostataka u veštinama razvojem profila zanimanja, strukovnih programa i kvalifikacija, kao i dizajniranjem dugoročnog akcionog plana koji će se primeniti na evropskom , nacionalnom i regionalnom nivou. “

Partneri:

Alstom

Univerzitet Aristotel u Solunu

Bombardier Transport

CAF

Zajednica evropskih železničkih i infrastrukturnih kompanija (CER)

Kampus za visoko obrazovanje i stručno obrazovanje (CESI)

Luksemburške nacionalne železnice (CFL)

Francuski nacionalni konzervatorijum za umetnost i zanat (CNAM),

Češki tehnički univerzitet

Nemačka železnica (DB)

Univerzitet Sapienza

Estaca

Federacija železničke industrije (FIF)

For.Fer

Italijanske državne železnice (FS)

Hitachi Rail STS

HTL Modling

HTL Rennveg

Infrastruktura železnica Srbije

Knorr-Bremse

Špansko železničko udruženje (Mafek)

OBB-Infrastruktura

Prorail

Varšavska škola ekonomije

Siemens Mobiliti

Francuske nacionalne železnice (SNCF)

Tehnički univerzitet u Drezdenu

Univerzitet primenjenih nauka u Erfurtu

Saobraćajni fakultet u Beogradu (FTTE),

VMP Consult i

Evropsko udruženje železničkih industrija (Unife).

izvor: railjournal

Image by MichaelGaida from Pixabay