DB Cargo pretvara ranžirnu stanicu München-Nord u prvu Nemačku digitalnu ranžirnu stanicu

Cilj je da priprema vozova bude u velikoj meri automatizovana. Ovo bi trebalo da poveća kapacitet stanice do 40 procenata. Omogućavanje ranžirnim stanicama da povećaju broj vozova koje mogu da obrade u datom vremenskom okviru je presudno za prebacivanje većeg tereta na železnicu.

Nemačko ministarstvo saobraćaja (BMVI) podržava projekat sa više od 14,5 miliona evra u okviru programa „Budući železnički prevoz tereta“. DB Cargo povrh toga ulaže oko 12 miliona evra.

Ministar saobraćaja Andreas Scheuer rekao je:

Čelične spojnice su trenutno ručno povezane, a kočnice i vozila se pregledaju i manuelno uklapaju, ali u budućnosti će to za nas automatski raditi inteligentna digitalna tehnologija. Naša podrška ranžirnoj stanici u Minhenu je presudna. Ubrzavamo i poboljšavamo procese. U budućnosti će teretni vozovi biti efikasnije, brže i isplativije vođeni. Ozbiljno razmišljamo o prevozu više tereta železnicom.“

DB Cargo će sada postepeno pokretati poligon u Minhenu, zajedno sa svojim industrijskim i poslovnim partnerima.

Automatska dijagnostika teretnih vagona sa AI

Trenutno zaposleni lokalno ispituju vozove na prugama, u svakom vremenu. Da bi to uradili, moraju hodati dužinom voza, što može trajati više od sat vremena, u zavisnosti od njegove dužine. Proveravaju oštećenja, rupe ili savijene komponente. Svoje nalaze unose u tablete i takođe ih beleže ručno u teretnom vagonu.

U budućnosti će teretni vagoni prolaziti kroz most kamere, koji će slikati sa svih strana. DB Cargo razvija algoritme zajedno sa Univerzitetom u Vuppertalu, Hochschule Fresenius i stručnjacima za AI DB-a, koji će automatski otkriti štetu i prijaviti je. Ova tehnologija ima dodatnu prednost što može da pregleda teretne vagone odozgo. Most za kameru biće postavljen za ove testove u Minhenu u avgustu ove godine.

Automatsko ispitivanje kočnica

Pre polaska teretnih vozova zaposleni proveravaju kočnice. Za svaku osovinu proveravaju da li se kočne papučice pravilno stežu i otpuštaju. Ovaj pregled može trajati do 50 minuta. Svake godine to iznosi pregled 1,2 miliona kočnica.

U budućnosti će se to raditi brže i izdaleka: senzori u teretnom vagonu će proveravati funkciju kočnice i digitalno izveštavati o rezultatu. U zajedničkom projektu sa Tehničkim univerzitetom u Berlinu, DB Cargo će testirati prvi voz prototipom automatskog testa kočenja. Cilj je definisanje standardizovanog sistema kako bi se automatsko testiranje kočnica moglo primeniti širom Evrope.

Potpuno automatska lokomotiva

DB Cargo će lokomotive teretnih vozova opremiti senzorima koji nadgledaju koloseke i okolno područje. Takođe će opremiti kontrolnom tehnologijom koja će regulisati njihovo zaustavljanje i pokretanje. U saradnji sa Technische Hochschule iz Nirnberga, DB Cargo je već razvio senzorsko rešenje koje koristi video kameru, infracrvenu kameru, laserski skener i radar koji uzimaju okolinu. Ova tehnologija će se sada dalje razvijati i testirati u ranžirnoj stanici u Minhenu dok ne dostigne zrelost. Cilj je imati 40 potpuno automatizovanih lokomotiva koje rade u ranžirnim postrojenjima širom Nemačke.

Digitalno automatsko spajanje

Trenutno zaposleni moraju ručno da stave konektor od 20 kg na kuku sledećeg teretnog automobila. Zatim moraju da zavrte zavrtanj da bi stegnuli vezu između dvavagona. Digitalno automatsko spajanje automatizuje ovaj proces. Stvara mehaničku vezu između vagonabez ikakvog ručnog rada i takođe povezuje vazdušno crevo za kočnice. Digitalna automatska spojnica takođe stvara preduslove za dalju automatizaciju, kao što je ispitivanje kočnica, jer omogućava stabilnu vezu napajanja teretnih automobila kao i podatkovne veze, automatski ih povezujući.

izvor&foto: railway-news.com

Pročitajte i...