Zašto je Suecki kanal tako važan?

Prizemljenje kontejnerskog broda Ever Green, kapaciteta 20.000 TEU, i blokada Sueckog kanala, apostrofiralo je to koliko je zapravo brodski transport kontejnera važan za globalnu trgovinu.

Obratite šažnju! Više od 200 brodova čeka da prođe kroz plovni put. Otuda opravdani strah od zagušenja u odredišnim lukama u Evropi i šire, u vreme kada je globalni lanac snabdevanja već zategnut.

Ali zašto je Suecki kanal toliko važan i šta on igra u globalnom kretanju robe?

Obim, promet i posledice

Kroz Suecki kanal prolazi između 10-12% svetske trgovine, a procenjuje se da se svake godine kreće 19.000 brodova. Kada se posmatra dnevni prosek od 51,5 broda koji prođe Suecki kanal, prema kompaniji SCA, to je približna vrednost od 3 milijarde dolara.

Stručnjaci su sugerisali da trenutno kašnjenje košta 400 miliona dolara na sat i kao rezultat toga sve se veći broj brodara potpuno okreće od ovog plovnog puta, odlučujući umesto toga da putuju oko Rta dobre nade, a neki i otkazuju plovidbe.

Idealan strateški i geografski položaj

Suecki kanal je 120 kilometara dug veštački prolaz koji se nalazi u Egiptu i jedan je od najvažnijih prekookeanskih pomorskih koridora u globalnom brodarstvu i ujedno prolaz između Evrope, Azije i Afrike. Povezuje Sredozemno more sa Indijskim okeanom preko luke Said, a takođe i glavna potrošačka tržišta sa najvećim proizvodnim čvorištima na svetu.

To nije samo trgovinski koridor između Azije i Evrope, već je i mogući put ka rastu ambicioznih trgovinskih čvorišta na potkontinentu i istočnoj Africi.

Džibuti na Crvenom moru dobio je značajna strana ulaganja u infrastrukturu i otvorio je najveću zonu slobodne trgovine u Africi u 2018. godini, kao direktni rezultat blizine Sueckog kanala. U luci Džibuti nalazi se jedina kineska strana pomorska baza, što je pokazuje pomorski značaj regiona.

Veličina i kapacitet mega-brodova

U 2015. godini egipatska vlada otvorila je veliko proširenje Sueckog kanala, izgradnjom kanala od 22 milje paralelno sa glavnim plovnim putem, po ceni investicije od približno 8,2 milijarde dolara.

Proširenje je omogućilo dvosmerni saobraćaj duž većeg dela rute i mogućnost kretanja većih brodova u tranzitu. To je plovni put učinilo vitalnijim, jer je to jedan od retkih prolaza na svetu dovoljno velik da primi najveće svetske brodove za prevoz kontejnera, što je jedan je od razloga zašto je Suecki kanal toliko važan.

„Ever Given“ je jedan od mega-brodova, koji pripada najnovijoj generaciji flote sa kapacitetom od 23.333 TEU i njegovo prizemljenje izazvalo je sugestije da će Suecki kanal možda morati ponovo da se proširi ili produbi. Međutim, Kris Kosmala, strateški savetnik, Bunker Metric-a, rekao je za PTI da će svako proširenje učiniti kanal plićim i opasnijim, a bilo kakvo stvarno širenje verovatno će izazvati velike troškove održavanja.

izvor: porttechnology.org

foto: pixabay.com

Pročitajte i...