Zanimljivosti iz Frotcoma: Kako reciklirati baterije za EV?

Kako se svet razvija u korišćenju obnovljivih izvora energije i smanjuje globalnu emisiju CO2, poboljšana tehnologija baterija postaje sve važnija. Danas mnoge industrije zahtevaju pouzdane baterije da bi rasteretili put ka održivoj budućnosti, od tržišta automobila do prenosive potrošačke elektronike kao što su laptopovi, tableti i telefoni.

Kao glavna komponenta za širenje elektromobilnosti, litijumske baterije koje se koriste u električnim vozilima (EVs) su u fokusu većine studija održivosti. Sastoje se od neobnovljivih prirodnih resursa kao što su kobalt, nikl i bakar koji se iskopavaju iz zemlje, a njihova eksploatacija mora da se kontroliše i reguliše u narednim godinama.

Odgovor na smanjenje ekstrakcije ovih resursa leži u reciklaži baterija iz električnih vozila na kraju njihovog životnog veka. Bez efikasne reciklaže, stare baterije bi za nekoliko godina napunile deponije, što predstavlja opasnost po zdravlje ljudi: litijum je toksičan element za bubrege i može izazvati respiratornu insuficijenciju, oštećenje nervnog sistema, probleme sa srcem i plućni edem, između ostalih bolesti. Pored toga, akumulacija istrošenih baterija takođe predstavlja pretnju za životnu sredinu kroz kontaminaciju zemljišta, vode, pa čak i vazduha.

Kako se EV baterije mogu reciklirati?

Prema dobavljaču analitičkih rešenja, Perkin Elmer Inc., proces reciklaže EV baterija ima nekoliko faza:

  • Deaktiviranje, pražnjenje i demontaža starih modula baterija;
  • Drobljenje starih ćelija za pristup metalima i hemikalijama;
  • Analiza i priprema materijala za reciklažu korišćenjem induktivno spregnute plazme (ICP), atomske apsorpcione spektroskopije (AA) i X-ray metoda zasnovanih na rendgenskim zracima.

Takođe je neophodno obratiti posebnu pažnju na fluoridne soli tokom procesa reciklaže jer mogućnost stvaranja fluorovodonika može ometati proceduru.

Na kraju, da bi se osiguralo da se nove baterije mogu bezbedno praviti i koristiti od recikliranih starih, neophodno je garantovati da imaju iste karakteristike kao prvobitno korišćene sirovine. 

*izvor: frotcom.com; foto: unsplash.com

Pročitajte i...