Zanimljiv izveštaj nemačkog BAG-a: 70 vozača kamiona kažnjeno zbog nedeljnog odmora u kabini

Nemački inspektori za drumski transport kaznili su u junu čak 70 vozača zbog 45-časovnog odmora u kabini. Tokom svih inspekcijskih nadzora prošlog meseca, inspektori su uspeli da od novčanih kazni izrečenih, što za kršenje radnog vremena vozača i pravila kabotaže što zbog tehničkih nedostataka na kamionima, „u džep ubace“ preko 150 hiljada evra.

Ove brojke proističu iz poslednjeg mesečnog BAG-ovog pregleda rada. Inspektori su, prema ovim podacima, tri puta vršili kontrole vikendom sa akcentom na bespravnu kabotažu, sedmični odmor u kabini i tehnički pregled vozila. Novčani iznos od izdatih kazni iznosi 157.606 evra.

Prvi veći pregled obavljen je za vikend 6-7. juna – ovom prilikom pregledana su ukupno 363 vozila. Od ovog broja, 343 vozila su proverena u skladu sa pravilima nedeljnog odmora. Za dodatna 154 vozila izvršena je provera poštovanja propisa o kabotaži.

U vezi sa zabranom provođenja nedeljnog odmora u kabini, otkriveno je 67 prekršaja. Novčano su kažnjena i tri prekršaja kabotaže, dok je 18 vozila kažnjeno zbog tehničkih kvarova.

Tokom drugog vikenda pregleda, 14. i 15. juna, pregledana su ukupno 872 vozila. Ovom prilikom izvršena je provera 864 vozila u skladu sa propisima o kabotaži. Kontrolisano je 87 vozila u pogledu poštovanja nedeljnih odmora, dok je tehnički pregled izvršen za 30 vozila.

Za prekršaje kabotaže prijavljeno je 17 vozila. Međutim, inspektori nisu utvrdili povrede u pogledu nedeljnih odmora, niti je bilo tehničkih nedostataka.

Konačno, 23. i 24. juna pregledano je ukupno 806 vozila, od čega su 772 vozila na usklađenost sa propisima o kabotaži. Kontrolisano je 87 vozila na poštovanje redovnog nedeljnog odmora, a tehnički pregledi obavljeni su na 26 vozila.

Za prekršaje u kabotaži prijavljena su 24 vozila, a tri vozača kažnjena su zbog 45-časovnog odmora u kabini. Za tehničke probleme nije bilo kazni.

*izvor: trans.info; foto: unsplash.com

Pročitajte i...