Volvo Penta i TICO izradili prototip električnog terminalnog tegljača

Volvo Penta i TICO su završili izgradnju prvih prototipa terminalnih tegljača koje pokreće Volvo Penta električni pogon. Ove dve strane će tokom naredne godine izgraditi i testirati nekoliko prototipova.

Volvo grupa je nedavno objavila svoju ambiciju da bude kompanija sa neto nultom emisijom štetnih gasova najkasnije do 2050. godine. Grupa je sada posvećena Inicijativi za ciljeve zasnovane na nauci (SBTI), sa ciljevima i mapama puta utvrđenim ove godine. Da bi podržao ove ciljeve održivosti, Volvo Penta ubrzava svoje napore da dostigne nultu emisiju putem obnovljivih goriva, hibridne i električne tehnologije bez fosila.

U najnovijem razvoju, kompanija je isporučila i integrisala svoj električni pogon u prvi u nizu prototipova potpuno električnih terminalnih tegljača američkom kupcu, TICO, koji će testirati prototipove sa raznim velikim partnerima u floti.

Uspeh i brzina ovog projekta mogu se pripisati nekoliko ključnih faktora. Prvo, snažna saradnja između TICO-a i Volvo Penta-e pomogla je da se zajednička razvojna pitanja brzo reše. Drugo, ovo rešenje je zasnovano na dokazanoj tehnologiji Volvo Grupe prilagođenoj TICO-ovoj primeni u pogledu performansi i energetskih potreba. Treće, Volvo Penta-ino znanje o elektromobilnosti i njeno iskustvo stečeno tokom ranijih projekata — kao što su Rosenbauer i Terminal Tractor proof of concept — utrlo je put ovom najnovijem dostignuću. Konačno, kada je u pitanju razvoj električnih pogonskih rešenja po meri, pristup potpunog snabdevanja sistema Volvo Pente — koji se bavi razvojem i instalacijom kompletnog rešenja za električni pogon i njegovom integracijom u vozilo — omogućio je TICO-u da se fokusira na poboljšanje funkcionalnosti vozila.

Luke i distributivna čvorišta imaju visoko organizovane flote i operacije sa povoljnim okruženjem za razvoj infrastrukture za punjenje, imaju dobro definisane cikluse rada, što ih čini savršenim za ovu vrstu tehnologije. Volvo Penta je analizirao poslovanje TICO korisnika u realnom vremenu i bazirao svoj električni sistem na ovim podacima i simulacijama. Uz dobro upravljanje voznim parkom elektrificiranih vozila i pristup mogućnostima punjenja velike snage, ova nova tehnologija bi mogla značiti da će vlasnici voznih parkova vidjeti značajne prednosti iz perspektive ukupnih troškova vlasništva, uključujući:

Eliminisani troškovi goriva – ovo će biti još važnije za budućnost, sa rastom cena i restriktivnijim zakonima o emisijama.

Smanjeno održavanje – električni pogoni imaju mnogo manje zahteva za održavanjem u poređenju sa konvencionalnim rešenjima.

Smanjeno zaustavljanje vozila i potreba za rezervnim delovima.

Mogućnosti da se iskoriste zeleni podsticaji.

Sledeći koraci. TICO želi da napravi seriju prototipova u bliskoj saradnji sa Volvo Pentom. Ovi prototipovi će se testirati i kontinuirano razvijati, fino podešavati i poboljšavati.

izvor&foto: greencarcongress.com

Pročitajte i...