Uticaj saobraćaja na zagađenje životne sredine

Brza svakodnevica koja je jedna od osnovnih odlika savremenog života sobom povlači i povećanu potrebu za prevoznim sredstvima koja nam omogućuju da za kratko vreme pređemo velike distance.

Drumski saobraćaj u ovakvim uslovima cveta i data industrija se razvija u skladu sa pomenutim potrebama. S druge strane, upravo je drumski saobraćaj jedan od značajnijih zagađivača životne sredine, tačnije on predstavlja upravo najvećeg zagađivača vazduha koji svakodnevno udišemo, pa samim time i ukupne sredine u kojoj živimo.

Saobraćaj i vidovi zagađenja sredine

Iz izduvnih gasova potiče oko 60% svih zagađujućih supstanci u vazduhu, što saobraćaj smešta na vrh liste zagađivača vazduha. U vezi sa ovime, saobraćaj ima svoj negativan uticaj i na meteorološke prilike, a element narušavanja uslova sredine u kojoj živimo je nesumnjivo i buka koju proizvodi, kao i činjenica da saobraćaj narušava kvalitet zemljišta. Još jedan značajan faktor zagađenja, o kojem je potrebno više govoriti, jeste problem odlaganja neupotrebljivih automobila, starih vozila i njihovih delova koji nisu biorazgradivi (koji su načinjeni od materijala poput gume i metala).

Osvešćenost povodom datog problema

Kako raste svest o tome koliko je važna zaštita životne sredine, tako je primetna i snažnije oformljena svest o uticaju saobraćaja na njeno zagađenje. Činjenica je da se zagađenje ne može ignorisati i očigledan uticaj izduvnih gasova na uslove života svih nas postaje sve aktuelnija tema. Nesumnjivo je da je nivo zagađenja primetno povišen u periodima dana kada je saobraćaj najgušći i danas savetujemo svima koji pripadaju rizičnim grupama da izbegavaju da napušaju svoje domove u jutarnjim i poslepodnevnim časovima u toku radnih dana.

Moguća rešenja

Nasuprot problema zagađenja koje izaziva drumski saobraćaj stoji tehnološki napredak, zahvaljujući kojem iznalazimo određena rešenja. Proizvodnja ekoloških vozila, koja podrazumeva upotrebu prihvatljivih goriva za pogon (poput električne energije i prirodnog gasa) predstavlja značajan korak napred. Postoje inicijative koje se zalažu za fokus na ova prevozna sredstva. S druge strane, možemo govoriti i o uticaju javnog prevoza na zagađenje i zapravo se razvoj kvalitetnog javnog i železničkog saobraćaja ispostavlja kao izuzetno povoljan faktor za smanjenje zagađenja sredine iz ovog izvora.

Električna vozila

Tražeći rešenje koje će umanjiti negativni uticaj drumskog saobraćaja na životnu sredinu, istakli smo električna vozila kao jedno od mogućih rešenja, ka kojem se teži tehnološkim napretkom. S druge strane, ovo je kompleksnija problematika i trebalo bi ovom pitanju da priđemo uz temeljniju analizu faktora zagađenja. Pozitivan uticaj električnih vozila na zdravlje životne sredine zavisi od toga koliko je struja koju koriste dekarbonizovana, tačnije zavisi od toga koliko se uglja koristi u proizvodnji struje koja se upotrebljava za rad ovih prevoznih sredstava. Švajcarska je zemlja koja u ovom pogledu može da se izdvoji kao sjajan primer, budući da u njoj postoji uspostavljen elektroenergetski sistem koji koristi nuklearnu i hidroenergiju, te se vožnjom električnog automobila štedi 100% emisija.

Postoje brojni načini na koje bismo i kao pojedinci, ali i na nivou države i naposletku na globalnom nivou mogli da se uključimo u borbu protiv negativnog uticaja saobraćaja na našu životnu sredinu. Kao deo ekološkog zalaganja uopšte, rad na smanjenju zagađenja koje potiče iz saobraćaja zavisi od svakoga od nas. Na ovo utiču i oni naizgled mali svakodnevni izbori, poput odluke da se provozamo biciklom ili prošetamo umesto da sednemo za volan automobila. Čak i ukoliko odlučimo da se poslužimo javnim gradskim prevozom umesto sopstvenim automobilom, mi ćemo učiniti korak ka čistijoj životnoj sredini, jer gradski autobus neće ispuštati više zagađujućih supstanci u vazduh zbog jednog putnika više. Na širem odnosno višem nivou, mi možemo govoriti o predlozima kao što su subvencije za kupovinu vozila na električni pogon, rad na izgradnji biciklističkih staza i adaptiranje mostova za pešake i bicikliste. Ukoliko svi zajedno počnemo intenzivno da radimo na uklanjanju negativnih uticaja na životnu sredinu, ubrzo će svet u kojem živimo biti zaista lepši, a mi ćemo biti zdraviji.

Velibor Živkov

Pročitajte i...

One Thought to “Uticaj saobraćaja na zagađenje životne sredine”

  1. […] Saobraćaj je veliki izvor zagađenja i biranje saobraćajnih sredstava koja poziitivno utiču na smanjenje zagađenja vazduha je jedan od najvažnijih koraka kojima doprinosimo boljitku naše planete. U novoj godini treba da biramo javni gradski i međugradski prevoz, vožnju bicikla ili pešačenje, a da maksimalno izbegavamo individualni prevoz automobilom. Ovakvi izbori će imati i direktan pozitivan uticaj na naše zdravlje, a istovremeno će doprinositi i zdravijoj sredini. […]

Comments are closed.