Ukrajina uvodi obavezne deklaracije o prevozu

U Ukrajini su stupile na snagu izmene Carinskog zakonika prema kojima su prevoznici robe dužni da podnesu Opštu deklaraciju o prevozu. Ovo se odnosi na svu robu isporučenu na ukrajinskoj teritoriji, kao i na tranzitni saobraćaj.
Od 7. novembra deklaraciju moraju da podnesu prevoznici koji vrše prevoz robe preko ukrajinske granice ili ukrajinski carinski brokeri koji deluju u ime ovih kompanija.
Ranije su odredbe Carinskog zakonika dozvoljavale da se prethodno obaveštenje o nameri za uvoz robe pošalje nadležnom carinskom organu. U slučaju tereta u tranzitu, prethodno obaveštavanje nije bilo potrebno. Međutim, sada će nedostatak deklaracije nužno dovesti do stopiranja uvoza robe u Ukrajinu.
Izjava se mora podneti isključivo u digitalnom obliku. Mora biti overena elektronskim potpisom putem korisničkog računa ili API-ja na www.cabinet.customs.gov.ua. Prema udruženju drumskih prevoznika Asmap, budući da strani prevoznici nemaju elektronski potpis, neće moći sami da podnesu deklaracije carinskim vlastima.
Deklaracija se mora podneti nadležnom carinskom organu na području graničnog prelaza kroz koji će se teret prvo transportovati.
Rokovi za podnošenje deklaracija o prevozu u Ukrajini
Drumski prevoz:

 • najkasnije 1 sat pre dolaska tereta na prvi granični prelaz.

Železnički prevoz:

 • prevoz u trajanju od 2 sata ili duže – najkasnije 2 sata pre dolaska na granični prelaz,
 • prevoz u trajanju kraćem od 2 sata – najkasnije 1 sat pre dolaska na granični prelaz.

Vodni (pomorski) prevoz:

 • najkasnije 4 sata pre dolaska tereta na prvi granični prelaz.

Transport unutrašnjim plovnim putevima:

 • najkasnije 2 sata pre dolaska na granični prelaz.

Vazdušni prevoz:

 • prevoz u trajanju od 4 sata ili duže – najkasnije 4 sata pre dolaska na granični prelaz,
 • prevoz u trajanju kraćem od 4 sata: najkasnije u vreme poletanja vazduhoplova.
  Broj deklaracije automatski će se dodeliti korisničkom nalogu. Ako je deklaracija predata putem API-ja, carinski organ će dostaviti podatke o registracionom broju deklaracije putem poruke kompanije. Carinske službe će proveriti deklaracije u roku od jednog sata od podnošenja.
  Deklaracije nisu potrebne za prevoz vojne opreme, pisama i razglednica, sportske opreme za učesnike zvaničnih sportskih takmičenja itd. Tranzit morem, unutrašnjim plovnim putevima i vazduhom takođe je izuzet od obaveze (ako se tokom boravka na carinskom području Ukrajine, prevozna sredstva ne zaustavljaju u lukama ili aerodromima koji se nalaze na toj teritoriji).

izvor: trans.info
Image by SofieLayla Thal from Pixabay