UK: Jačanje Projekta smanjenja broja paleta za jednokratnu upotrebu

Kompanije Marshalls, SISK, Countryside, Tobermore i Wolseley Group, obavezale su se da istraže i unaprede šemu paleta cirkularne ekonomije koja bi mogla koristiti njihovom poslovanju, životnoj sredini i građevinskoj industriji u Velikoj Britaniji u celini.

Marshalls, SISK, Countryside, Tobermore i Wolseley Group su među najnovijim organizacijama koje su potpisale povelju The Pallet LOOP.

Zajednički cilj kompanija je smanjenje potrošnje paleta za jednokratnu upotrebu i preorijentisanje sektora na model distribucije zasnovan na principima oporavka, popravki i ponovne upotrebe.

Vesti o lansiranju Pallet LOOP-a toplo su primljene u građevinskom sektoru jer kompanije u lancu snabdevanja građevinskim materijalom žele da pojačaju svoje napore u pogledu održivosti.

Još u novembru, The Pallet LOOP je najavio svoje planove da transformiše distribuciju građevinskog materijala širom zemlje. U skladu sa ambicijom Velike Britanije o neto nultom CO2 zagađenju do 2030. godine, i operativno sprovođenje kasnije u toku godine, cilj organizacije je da eliminiše otpad od paleta koji se može izbeći u proizvodnji podsticanjem vraćanja paleta putem isplativog depozita koji je jednostavan za korišćenje – based sistem.

Procene govore da do 10% toka građevinskog otpada trenutno potiče od paleta, što je skupo i sa finansijske i sa ekološke perspektive.

Procenjuje se da se svake godine proizvede 18 miliona paleta za potrebe građevinske industrije Ujedinjenog Kraljevstva, od kojih se manje od 10% trenutno ponovo koristi. Palet LOOP je na misiji da ovo promeni.

Pružajući održiviji model distribucije paleta, koji je zeleniji i vitkiji, šema je usklađena sa ekološkim ciljevima koje je za sektor postavila Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, i rastućom željom i potrebom da preduzeća usvoje prakse cirkularne ekonomije koje su ekološki prihvatljivije.

*izvor: trans.info; foto: unsplash.com

Pročitajte i...