TOP 10 kontejnerskih luka u Evropi

Veliki broj evropskih luka predstavlja glavnu kapiju međunarodnog kontejnerskog transporta.

Pored ogromnog kontejnerskog lučkog trija Roterdam – Antverpen – Hamburg, postoji nekoliko evropskih čvorišta koja se takođe razvijaju i smatraju se ključnim čvorištima za evropski i globalni lanac snabdevanja. Sledeća lista, sadrži najprometnije kontejnerske luke u Evropi.

1. Luka Roterdam, Holandija

Luka u Roterdamu je najveća i najprometnija luka u Evropi i 11. najprometnija luka na svetu. Holandska luka je takođe najveće pretovarno čvorište u Evropi i prepoznata je kao evropski centar za prazne kontejnere, sa svojim kontejnerskim prostorima (deportima) koji pokrivaju površinu od više od 485.622 m2 i specijalizovani su za prodaju, inspekciju, modifikaciju, čišćenje i popravku.

2. Luka Antverpen, Belgija

Sa ukupnim kapacitetom od 12.031.469 TEU,  luka Antverpen je jedna od prvih u Evropi koja pokazuje trend rasta tokom pandemijske krize. Druga najprometnija luka u Evropi je kapija ka kontinentu, pošto se 60% evropske kupovne moći nalazi u krugu od 500 kilometara od Antverpena. Luka Antverpen se sastoji od pet dubokomorskih kontejnerskih terminala sa trimodalnim pristupom, koji pokazuju najveću produktivnost u Evropi, u proseku do 40 pokreta krana na sat po kranu.

3. Luka Hamburg, Nemačka

Luka Hamburg je 18. najveća kontejnerska luka na svetu. Luka uključuje četiri kontejnerska terminala, kojima upravlja nemački operater Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), sa kontejnerskim teretom koji čini 70% njegovog ukupnog protoka tokom prošle godine. Luka Hamburg takođe nudi važnu transportnu vezu sa kontinentalnom Evropom sa više od 2.000 železničkih veza nedeljno.

4. Luka Pirej, Grčka

Luka Pirej je najveće kontejnersko čvorište na Mediteranu, 4. najprometnije u Evropi i 26. u svetu. U 2020. preradio je 5.437.000 TEU, sa ukupnim kapacitetom od približno 7,2 miliona TEU. Smeštena na raskrsnici puteva Evrope, Azije i Afrike, sa direktnim pristupom Sredozemnom, Crnom i Jadranskom moru, Luka Pirej igra ključnu ulogu u međunarodnoj pomorskoj trgovini. Kineski brodarski gigant COSCO je vlasnik grčke luke od 2010. godine, a njegove aktivnosti su povećale zapreminu kontejnera u luci Pirej za 296% u odnosu na 2007. godinu.

5. Luka Valensija, Španija

Lučka uprava Valensije (PAV), takođe nazvana ValenciaPort, upravlja sa tri državne luke sa površinom od 80 km – Valensija, Sagunto i Gandia – na istočnoj obali Španije. Luka ima intermodalnu infrastrukturu koja pruža ulaz u južnu Evropu i velike španske gradove železnicom i autoputem. Distribuira robu u krugu od 2.000 km u evropskim zemljama i severnoj Africi, predstavljajući tržište od 270 miliona potrošača.

6. Luka Alhesiras, Španija

Luka Alhesiras je druga najprometnija španska luka u Evropi. Sastoji se od nekoliko pomorskih infrastruktura raštrkanih po Gibraltarskom zalivu, Alhesiras je najbliža evropska luka afričkom kontinentu. Sa uslugama iz celog sveta, iberijska luka je jedna od najbrže rastućih luka u Evropi, dok njeni terminali APM i Total Terminal International (TTI) mogu da pretovare 18.000 TEU+ plovila.

7. Luke Bremen – Bremerhafen, Nemačka

Luke Bremen, koje se sastoje od komercijalnih luka Bremen i Bremerhafen, sedma po veličini evropska kontejnerska luka. 14 dubokomorskih terminala za mega-kontejnere i železnica koja prevozi polovinu kontejnera u unutrašnjost su glavni faktori koji čine luku Bremen pogodnim mestom za pretovar. Grupom luka upravlja nemačka kompanija Bremenports GmbH & Co. KG.

8. Luka Felikstou, Ujedinjeno Kraljevstvo

Luka Felikstou je bila vodeća luka u Velikoj Britaniji više od 30 godina i osma najprometnija u Evropi poslednjih godina. Luka Felikstou, kojom upravlja Hutchison Ports, igra ključnu ulogu u održavanju trgovine u Velikoj Britaniji jer njene železničke i drumske veze povezuju luku sa distributivnim čvorištima u Midlendsu, a njena lokacija omogućava direktan pristup drugim evropskim lukama. Luka u Velikoj Britaniji je poznata po svojim aktivnostima dekarbonizacije i opremljena je sa 22 portalne dizalice (RTG) sa gumenim gumama koje troše do 40% manje goriva od standardnih dizalica.

9. Luka Đoja Tauro, Italija

Terminal Investment Limited (Til) je potpuni vlasnik Medcenter kontejnerskog terminala (MCT) u Gioia Tauro, luci koja je zabeležila najveći porast od bilo koje evropske luke tokom godine pandemije. Sa ukupnim protokom od 3.193.360 TEU, najveća italijanska luka je skočila na deveto mesto, sa 13. mesta u 2019. godini. Luka može primiti prekookeanske brodove koji se prevoze u Sredozemnom moru. Prostire se na 620 hektara, dubina morskog dna kreće se od -14,5 metara do -18 metara. Područje luke ima ukupnu veličinu od približno 1,8 miliona m2. Luka ima kontejnerski terminal od 1,5 miliona m2 za skladištenje i rukovanje kontejnerima i terminal za pretovar automobila.

10. Luka Barselona, Španija

Luka Barselona ima 150-godišnju istoriju i veliki savremeni komercijalni značaj kao jedna od glavnih evropskih luka u Mediteranu. Takođe je treća španska po veličini kontejnerska luka u Evropi. Lukom upravlja Lučka uprava Barselone. Njenih 7,86 km2 podeljeno je na tri zone: Luka Vel (Stara luka), komercijalna/industrijska luka i luka za logistiku (Slobodna luka Barselona).

foto: transport-logistika.cz investmentmonitor.ai

Pročitajte i...