Taksisti širom Evrope pružaju ključnu podršku najugroženijima za vakcinaciju protiv COVID-19

Taksi prevoznici nastavljaju da pokazuju solidarnost sa najugroženijim članovima zajednice, kojima su na raspolaganju već više od godinu dana, i to na prvoj liniji borbe protiv pandemije. Kako napori za vakcinaciju napreduju, taksisti širom Evrope ponovo pojačavaju transport najugroženijih do punktova za vakcinaciju.

U Berlinu, hiljadama besplatnih taksija, do i iz centara za vakcinaciju, ponuđeno je građanima starijim od 80 godina. Gradsko taksi udruženje sarađivalo je sa lokalnim vlastima na pokretanju inicijative, koja je bila izuzetno uspešna. „Već smo prevezli oko sedam hiljada ljudi u centre za vakcinaciju“, rekao je Hermann Waldner, koji je na čelu berlinskog udruženja taksista (u okviru IRU-ovog člana BZP).

Sa druge strane, pridruženi član IRU-a Free Now, nudi besplatne vožnje u vrednosti od ukupno milion evra putnicima koji putuju u i iz centara za vakcinaciju u gradovima EU, posredstvom mobilne aplikacije. Inicijativa je deo strategije Free Now za podršku lokalnim zajednicama tokom pandemije COVID-19.

U Belgiji, briselski taksisti udružuju se sa opštinskim vlastima kako bi ponudili pristupačnu uslugu starijim osobama kao i osobama sa smanjenom pokretljivošću, koji bi se u protivnom morali prilično namučiti da dođu do centara za vakcinaciju.

Starijim građanima, preko 80 godina, koji moraju putovati na primanje vakcina protiv COVID-19, takođe se nude besplatne vožnje u Rimu.

Ovo je samo nekoliko primera kako taksi prevoznici igraju svoju ključnu ulogu u vidu osnovnih radnika u ovom važnom poslu. koji se zove prevoz. Ali, oni često nisu prepoznati kao takvi, dok komercijalni prevoznici nisu uključeni ni u prioritetne grupe za vakcinaciju.

IRU nastavlja da poziva vlade za pružanje bolje podrške industriji drumskog prevoza, kao ključnom elementu mreža urbane mobilnosti, uključujući profesionalne vozače u okviru planova vakcinacije u skladu sa njihovim vitalnim doprinosom tokom pandemije COVID-19.

*izvor: iru.org; foto: pixabay.com

Pročitajte i...