Sledećeg meseca pokreće se još jedna nova multimodalna usluga između Kine i Evrope

Sledećeg meseca podružnica Ruskih železnica JSC i Belintertrans-Nemačka (BIT-Nemačka) pokreću multimodalni pomorski prevoz od Altinkol-a na kineskoj granici, preko Kaliningrada, do Hamburga. Pilot pošiljke ovog i prethodnog meseca imale su vreme tranzita od Chongkinga do Hamburga 12-14 dana. Inicijativa je već pozdravila potvrde DHL-a i ITLG-a za robu iz Ksi’ana. Nova usluga će svakodnevno saobraćati sa dva voza za Hamburg, a tehnologija će ih sinhronizovati sa redovima linija kontejnera, smanjujući tako vreme otpreme. UTLC ERA će organizovati železnički prevoz kontejnera između Altinkol-a i luka u Kalinjingradskoj regiji, dok će BIT-Nemačka organizovati krak do Hamburga.

izvor@foto: theloadstar