ŠKODA AUTO koristi veštačku inteligenciju za još precizniju dijagnostiku automobila

ŠKODA AUTO – služba za posleprodajne aktivnosti i ŠKODA AUTO DigiLab testiraju novu aplikaciju za pametne telefone: „Analizator zvuka“. Aplikacija koristi veštačku inteligenciju (AI) i pomaže u brzom i tačnom utvrđivanju potrebe za bilo kakvim servisiranjem. Program beleži zvukove koje proizvodi odgovarajuće vozilo tokom rada i upoređuje ih sa uskladištenim uzorcima zvuka. U slučaju bilo kakvih odstupanja, aplikacija koristi algoritam da utvrdi prirodu istih i kako se mogu rešiti. Na ovaj način, „Analizator zvuka“ pomaže da održavanje vozila bude efikasnije, da se smanji vreme koje automobil provodi u servisnoj garaži i postigne još veći nivo zadovoljstva kupaca.

Analizator zvuka je glavni primer novih mogućnosti koje digitalizacija u ŠKODA može stvoriti, čak i u pogledu naknadne prodaje. Nastavićemo da dosledno koristimo tehnologije veštačke inteligencije kako bismo našim kupcima ponudili još personalizovaniju uslugu, čime ćemo još više poboljšati korisničko iskustvo“, Stanislav Pekar, rukovodilac službe za prodaju u ŠKODA AUTO.

Aplikacija „Analizator zvuka“ koristi veštačku inteligenciju da pouzdano, jasno i brzo proceni trenutno stanje habajućih delova i obavesti tehničare o svim potrebnim servisima. U tu svrhu program razmatra različite parametre specifične za vozilo i analizira profil upotrebe određenog automobila. U tu svrhu, Sound Analyzer još više olakšava tehničarima obavljanje precizne dijagnostike na vozilu, jer će im za upotrebu aplikacije biti potreban samo standardni pametni telefon ili tablet.

U kompaniji ŠKODA neprestano nastojimo da sveobuhvatno digitalizujemo procese, proizvode i usluge za naše kupce duž čitavog lanca vrednosti. Da bismo mogli rano da prepoznamo potencijal inovacija, brzo ih razvijemo i inteligentno koristimo, kontinuirano koordiniramo sa specijalnim odeljenjima kako bismo zajednički sproveli nove projekte digitalizacije“, Klaus Blum, šef kompanije ŠKODA IT.

Iako je program izuzetno složen, njegovo delovanje je intuitivno: zvukovi koji se čuju dok je vozilo u vožnji, mogu se snimati pomoću pametnog telefona. Zatim algoritam upoređuje snimanje sa uskladištenim uzorcima zvuka i na osnovu toga daje konkretan opis rezultata. Softver je već u stanju da prepozna deset obrazaca – sa tačnošću od preko 90 procenata – uključujući i komponente kao što su sistem upravljanja, kompresor klima uređaja i DSG kvačilo. Aplikacija je takođe postavljena za prepoznavanje daljih obrazaca zvuka.
Algoritmi neuronskih mreža pružaju tehničku osnovu za „Analizator zvuka“. Aplikacija prvo pretvara audio datoteku u spektrogram koji vizuelno prikazuje zvučne signale. Korišćenjem veštačke inteligencije, ovaj prikaz se zatim upoređuje sa uskladištenim snimcima kako bi se utvrdila odstupanja. U tu svrhu aplikacija kategoriše potencijalne potrebe za predstojećim održavanjem ili popravkama na osnovu unapred utvrđenih obrazaca.
Aplikacija za pametni telefon testirana je u 14 zemalja – uključujući Nemačku, Rusiju, Austriju i Francusku – počev od juna 2019. Ukupno 245 dilera ŠKODA-e učestvuje u pilot projektu. Oni su ključni u obezbeđivanju audio zapisa za ’proces učenja’ softvera i na taj način direktno doprinose razvoju programa. Postepeno uvođenje tehnologija za utvrđivanje bilo kakvih zvučnih odstupanja od norme, otvoriće bogatstvo novih mogućnosti u pogledu senzorskog, predvidivog održavanja u budućnosti. Pored toga, mrežna veza vozila može se koristiti za zakazivanje sastanka direktno sa odgovornom garažom ako je potrebno.

Veštačka inteligencija je ključni stub strategije digitalizacije kompanije ŠKODA AUTO

Zasnovane na veštačkoj inteligenciji, tehnologije vrše kognitivne funkcije za koje su inače sposobni samo ljudi. Takvi programi mogu da komuniciraju sa svojim okruženjem, opažaju i odmeravaju činjenice ili rešavaju određene probleme. Kao jedan od temelja strategije kompanije do 2025. godine, veštačka inteligencija igra ključnu ulogu za ŠKODA AUTO u daljem unapređenju nivoa digitalizacije. Za češkog proizvođača automobila ovo uključuje ne samo proizvode i procese već i usluge. AI tehnologije, na primer, pomažu u omogućavanju personalizovanijeg korisničkog iskustva.

izvor: eurologport.eu
foto: Image by DanRais from Pixabay

Pročitajte i...