Sistem za upravljanje skladištem – paket sa kompletnom uslugom

Dobavljač IT usluga logistike Doll + Leiber nudi digitalni sistem upravljanja skladištem kao paket sa kompletnom uslugom. Ciljna grupa za sistem “Skladište+logistika” su prvenstveno mali i srednji špediteri i logistička skladišta za proizvodnju i trgovinu, posebno za e-trgovinu.

Individualni proces servisnih partnera umrežen je sa sistemom kako bi se digitalizirao čitav lanac snabdevanja nakon online transakcije: od skladištenja i preuzimanja robe do preuzimanja narudžbine i pakovanja do isporuke i vraćanja. Sistem upravljanja skladištem može se povezati sa postojećim ERP sistemima preko interfejsa prilagođenog korisniku.

„Sve više internet trgovaca traži atraktivna rešenja za skladištenje i logistiku koja će rasti s njihovom kompanijom. To je moguće pomoću našeg modularnog sistema. Čak i ako se procesi partnera-učesnika često razlikuju tehnički i operativno, možemo stvoriti odgovarajuća end-to-end rešenja putem API interfejsa i duboke integracije veb platformi“, objasnio je Albert Doll, generalni direktor kompanije Doll + Leiber.

Integracija sistema za automatsku identifikaciju, poput skenera i RFID-a, znači da se skladišni procesi automatski snimaju. Prema dobavljaču IT usluga, ovo omogućava praćenje čitavog lanca snabdevanja – od preuzimanja robe do isporuke krajnjem kupcu. Na zahtev, Doll + Leiber povezuje modul sa svojom veb platformom E-Warehouse, tako da korisnik može pozvati zalihe na mreži, pratiti protok i fleksibilno prilagoditi nivo zaliha.

izvor: verkehrsrundschau.de

foto: Photo by Tiger Lily from Pexels

Pročitajte i...