Saradnja MSC-a i Shell-a o dekarbonizaciji

MSC i Shell International Petroleum Company Limited (Shell) dogovorili su se da blisko sarađuju kako bi pomogli ubrzanju dekarbonizacije globalnog sektora brodarstva. Dugoročni memorandum o razumevanju pomoći će MSC-u i Shell-u da igraju poboljšane uloge u energetskoj transformaciji brodarstva, kao programeri i rani usvojitelji inovativnih tehnologija i rešenja za gorivo.

Kompanije planiraju da razviju čitav niz sigurnih, održivih i konkurentnih tehnologija koje mogu smanjiti emisije i pomoći u omogućavanju budućnosti sa neto nula emisije za brodarstvo.

Bud Darr, MSC Group, rekao je: „Napori MSC-a za dekarbonizaciju uključuju snažna partnerstva sa nizom kompanija u celoj industriji. Ovo partnerstvo sa Shell-om sjajan je primer posvećenosti koja je potrebna za katalizuciju rešenja sa niskim udelom ugljenika za sektor brodarstva. Da bismo postigli taj krajnji cilj potpune dekarbonizacije, moramo razmotriti niz rešenja. Potreban nam je značajan napredak u istraživanju i razvoju goriva. MSC pozdravlja partnerstva poput ovog sa Shell-om koja su osmišljena da olakšaju međusektorsku razmenu informacija i dokažu kako je saradnja ključna u definisanju najboljeg puta ka budućnosti sa neto nulom.“

Melissa Villiams, predsednica kompanije Shell Marine, rekla je: „Shell želi da igra centralnu ulogu u prelazu na nula emisije za brodarstvo. Partnerstvo sa našim kupcima za razvoj novih tehnologija i goriva pomoći će ubrzanju napretka. Kombinovanje iskustva MSC-a kao jedne od najvećih svetskih brodarskih kompanija sa stručnošću kompanije Shell kao globalnog dobavljača energije pomoći će u postizanju efikasnih rešenja za ovaj vitalni deo svetske ekonomije.“

Shell i MSC su tokom poslednjih 10 godina zajedno sarađivali na projektima, uključujući biogoriva u rezervoarima i isprobavajući goriva sa vrlo i ultra niskim sadržajem sumpora.

Tehnički i komercijalni timovi kompanija sarađivaće na razvoju i primeni rešenja, kao što su goriva sa nultom emisijom i tehnologije koje će im omogućiti, uključujući gorivne ćelije, sa ambicijom da doprinesu fleksibilnosti bez ugljenika. Takođe će zajedno raditi na tehnologijama energetske efikasnosti, uključujući digitalne usluge i platforme.

Partneri i dalje predviđaju čitav niz rešenja za gorivo na putu ka neto nultoj budućnosti, a takođe istražuju opcije kao što su goriva dobijena vodonikom i upotreba metanola kao morskog goriva. Obe kompanije istražuju značajne potencijalne koristi napretka od tečnog prirodnog gasa na bazi fosila do bio-LNG-a ili sintetičkih varijanti. Zajedno, partneri će istražiti mogućnosti da MSC koristi LNG u svojoj floti, kao gorivo sa najnižim emisijama koje je danas široko dostupno.

Partnerstvo takođe nudi priliku da Shell i MSC rade zajedno kako bi angažovali industriju i njene zainteresovane strane na pitanjima strateške politike, dovodeći svoje dvostruke perspektive u svrhu omogućavanja konstruktivnog dijaloga i ubrzavanja dekarbonizacije u sektoru.

izvor: msc.com

foto: ship-technology.com

Pročitajte i...