Proizvođači smrznutih mlečnih proizvoda smanjuju ugljenični otisak ambalaže

Kompanije u svim kategorijama robe široke potrošnje traže načine da koriste manje pakovanja uz istovremeno postizanje istih karakteristika funkcionalnosti.

Isto važi i za mlečnu industriju, a prerađivači smrznutih proizvoda pronalaze načine da istaknu svoje sladolede i novitete uz korišćenje manje količine materijala. Efikasno korišćenje ambalaže i smanjenje ugljeničnog profila proizvoda je ključno za kompanije koje treba uzeti u obzir prilikom razvoja rešenja za pakovanje. Ovo zahteva korišćenje manje prvobitnog materijala i više recikliranog sadržaja kada je to potrebno.

U isto vreme, to ne znači da se reciklirani sadržaj koristi samo radi tvrdnji o održivosti, već da se koristi da se smanji ukupni ugljenični otisak od nabavke do proizvodnje, distribucije i kraja životnog ili drugog veka trajanja.

„Smanjenje pakovanja ne treba mešati sa eliminacijom pakovanja, već kako vlasnici brendova mogu da optimizuju pakovanje kako bi koristili najmanju moguću količinu, a da i dalje zadrže zaštitu, kvalitet, svežinu, pa čak i efikasnost,“ rekao je David Luttenberger, globalni direktor pakovanja za Čikago (baziran na Mintelu, globalnoj kompaniji za istraživanje trržišta).

Ovo zahteva korišćenje manje neobrađenog materijala i više recikliranog sadržaja kada je to potrebno, rekao je Lutenberger.

Još jedan izazov za proizvođače smrznutih mlečnih proizvoda je da se uvere da potrošači razumeju da se tvrdnje o sekundarnim kartonskim kutijama, kadama ili teglama odnose samo na sekundarno pakovanje od kartona, a ne na primarnu strukturu koja se ne može reciklirati, dodao je Luttenberger.

„30% potrošača navodi veličinu pakovanja kao važan faktor pri izboru sladoleda, dok samo 8% kaže da je to ekološki motivator za kupovinu“

Lutenberger veruje da će kompanije početi da prikazuju tvrdnje o ugljičnom otisku na pakovanju, jer kalkulacije ugljenika postaju lako kvantifikovane i univerzalne, a 38% američkih potrošača je reklo da bi voleli da vide etikete koje prikazuju uticaj proizvoda i pakovanja na životnu sredinu u smislu ugljen dioksida.

Sve u svemu, odgovornost za povećanje mogućnosti reciklaže leži na kompanijama. Mintel navodi da 47% američkih potrošača očekuje da brendovi učine više od vlada da povećaju količinu ambalaže koja se reciklira.

*izvor: dairyprocessing.com; foto: unsplash.com

Pročitajte i...