Podrška upotrebi biomase

Biomasa, kao obnovljivi izvor energije i konstantno dostupan u eko sistemu, koristi se u razne svrhe još od davnina. Višestruka upotreba biomase uključuje biorazgradive delove proizvoda, otpada i ostatke biološkog porekla iz poljoprivrede, šumarstva, bliskih industrijskih grana, delove industrijskog i komunalnog otpada, a sve u cilju zadovoljenja bilo kakvih toplotnih, električnih ili mehaničkih potreba. Savremeni način života i brzi tehnološki razvoj, povećavaju potrebu za energijom, i samim tim, obnovljivi izvori, u koje spada i biomasa, zauzimaju sve važnije mesto u energetskom sektoru svake zemlje. Jedno od glavnih pitanja, međutim, povezano sa upotrebom bilo kog resursa biomase, je upravljanje lancem snabdevanja. Resursi koji su glomazni, obimni i dostupni samo sezonski, stvaraju ozbiljne prepreke u pouzdanom snabdevanju sirovinama, bez obzira na njegovu upotrebu. U nastavku ćemo prezentovati lociranje problema u lancu snabdevanja biomase i rešenje istog, iz iskustva koja dolaze iz jedne od zemalja sa najvećim bioenergetskim kapacitetom na svetu, Indije.

Problem (The Problem)

Upravljanje lancem snabdevanja u bilo kojem projektu zasnovanom na biomasi nije ništa drugo do velika zagonetka upravljanja. Složenost se produbljuje zbog velikog broja faza koje obuhvataju čitav lanac vrednosti biomase. Počinje od “berbe” resursa i nastavlja se sa prikupljanjem, preradom, skladištenjem resursa i eventualnim transportovanjem do krajnje upotrebe.

Zahvaljujući obimnoj prirodi resursa, njegovo upravljanje postaje glavno pitanje jer zahteva veću prisutnost logistike, zapošljavanje većeg broja radne snage i bolju infrastrukturu skladištenja u poređenju sa bilo kojim drugim gorivom ili sirovinama. Karakteristika biogoriva niže gustine energije, čini neizbežnim da se resurs prvo obradi, a zatim iskoristi za proizvodnju električne energije kako bi se postigla bolja ekonomičnost. Sve ove aktivnosti povezane sa takvim resursima povećavaju pitanje njihove upotrebe kada je reč o njihovom lancu snabdevanja. Sezonska dostupnost većine resursa biomase, alternativne mogućnosti primene, vremenske prilike, geografski uslovi i brojni drugi parametri otežavaju njihovu tehnološku preradu tokom cele godine. To rezultira slabim unosom sirovina na mestu korišćenja, što na kraju stvara energiju na nepouzdan i manje kvalitetan način.

Rešenje (The Solution)

Iako većina problema o kojima je bilo reči, predstavljaju pitanja koja su svojstveno povezana sa korišćenjem resursa biomase, oni se u većoj meri mogu umanjiti jačanjem jedne od najvažnijih karika  u takvim projektima – lanca snabdevanja resursa biomase.

U svetu je glavni naglasak stavljen na istraživanje načina za poboljšanje efikasnosti takvih tehnologija. Međutim, nije izvršena značajna pažnja na utvrđivanju celog lanca resursa kako bi se takva postrojenja osigurala za kontinuirano snabdevanje resursima.

Uobičajeno rešenje za suočavanje sa takvim problemom je sklapanje dugoročnih ugovora sa dobavljačima resursa koji ne samo da osiguravaju snabdevanje, već i štite projekte od nerealnih eskalacija troškova goriva. Iako se pokazalo da je ovo rešenje održivo, teško je održavati takve ugovore u dužem trajanju, jer su ovi resursi takođe podložni brojnim spoljašnjim uticajima, tako da bi analizom rizika trebalo obuhvatiti i prirodne katastrofe, zaraze štetočinama ili bilo koje druge oblike društveno-političke prirode ili geografske poremećaje, koji mogu dovesti do povećanog opterećenja proizvođača.

izvor: bioenergyconsult.com

Photo by Rodolfo Clix from Pexels


Pročitajte i...