Pametni domovi i njihov uticaj na održivost i uštedu energije

Inovacije se dešavaju u svakom trenutku, i naši domovi polako počinju da liče na futuristička mesta u kojima postoje “pametni” predmeti, alati koji uče naše ponašanje i digitalni asistenti koji nas podržavaju u toku dana.

Neke od ovih inovacija zaista jesu samo za zabavu, ali ne treba da nam promaknu i one druge koje nam pomažu u efikasnosti i racionalizaciji potrošnje energije, smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu kao i boljoj regulaciji protoka svetlosti i toplote. Razni primeri iz sveta građevine podstiču nas da razmišljamo upravo u ovom smeru – kroz reciklirane materijale, krovne prozore, i bolju termoizolaciju.

Savremeni domovi i inovacije

U našim domovima – sve je nekako postalo pametnije. Od termostata, do rasvete, kućnih uređavaja pa sve do sistema bezbednosti kojima možemo upravljati preko telefona ili drugih uređaja. Ovakav pristup nam je omogućio da daljinski kontrolišemo i upravljamo svojim domom, uštedimo na energiji i poboljšamo svoju bezbednost kroz praktično jedan klik.

Ipak, razne inovacije su negativno uticale stvaranjem velike količine tehnološkog otpada. Sada je vreme da kroz reciklirane materijale učinimo naše prostore ne samo funkcionalnim već i održivim.

Kako krovni prozori mogu uticati na održivost?

Krovni prozori su odličan primer tehnologije koja se može primeniti u ekološkom turizmu na našim prostorima. Njihovim ugrađivanjem u objekte za smeštaj kao i naše domove, može se postići bolja energetska efikasnost, smanjiti uticaj na životnu sredinu, a istovremeno poboljšati kvalitet boravka turista.

Krovni prozori, uz sve svoje navedene pozitivne aspekte, očitavaju i spoljašnje uslove poput temperature, vlage i UV zračenja. Uz sisteme pametnih domova, one i omogućavaju domu da na njih brzo reaguje, čime se postiže značajna ušteda energije.

Važnost pametnih krovnih prozora leži u njihovoj sposobnosti za smanjenje emisije stakleničkih plinova, smanjenje potrošnje energije i povećanje održivosti zgrada i objekata u kojima se nalaze. Ovaj napredak tehnologije igra ključnu ulogu u postizanju globalnih ciljeva za smanjenje emisije CO2 i drugih gasova.

Kako korisiti reciklirane materijale za termoizolaciju?

Mnogo je razloga za korišćenje recikliranih materijala pri termoizolovanju zidova i prostorija. Korišćenje materijala koji su energetski efikasniji i obnovljivi, poput solarnih panela, zidova od slame ili drvenih konstrukcija, može smanjiti uticaj domova na životnu sredinu. Uz to održive kuće takođe mogu imati manje račune za struju i grejanje.

Reciklirani materijali za termoizolaciju su oni koji se proizvode od otpada koji bi inače završio na deponijama. To uključuje materijale poput plute, pamuka, vune, celuloze i druge.

Ovi materijali su efikasni u zadržavanju toplote i sprečavanju gubitka energije u domovima. 

Jedan od najčešćih recikliranih materijala za termoizolaciju je celuloza. Ova vrsta izolacije se pravi od recikliranog papira i kartona, koji se melju u fini prah, tretiraju hemikalijama kako bi postali otporni na vatru, i zatim se ubacuju u zidove.

Celulozna izolacija se smatra jednom od najefikasnijih i najjeftinijih opcija za termoizolaciju.

Pored celuloze, često se koristi i materijal od kore plute, koja se prirodno ljušti sa stabala hrasta plutnjaka. Pluta je odličan izolacioni materijal, jer je prirodno otporna na vatru i sprečava prodor vode i vazduha. 

Pamučna izolacija je još jedan reciklirani materijal za termoizolaciju koji je sve popularniji. Ova vrsta izolacije se pravi od reciklirane pamučne odeće i drugih tekstila, koji se drobe u male komadiće i zatim tretiraju hemikalijama kako bi postali otporni na vatru.

Uz to, postoje i reciklirani materijali poput staklenih čestica i vune, koji se prave od recikliranih staklenih boca i tekstila. Ovi materijali se mogu koristiti za izolaciju krova i zidova. 

U svakom od ovih slučajeva, reciklirani materijali su se pokazali kao odličan način da se smanji uticaj domova na životnu sredinu, dok se istovremeno pruža efikasna termoizolacija.

Na koji način primenjivati inovacije u svom domu?

Inovacije ne moraju biti samo skupa tehnološka rešenja, već se mogu primeniti na različite načine kako bi se unapredilo korišćenje prostora i stvorilo prijatno i funkcionalno okruženje.

Zato je važno obratiti pažnju i na manje uređaje poput termostata i rasvete, koji mogu pomoći u efikasnosti i racionalizaciji potrošnje energije. Uz njih, jeftiniji, reciklirani materijali za termoizolaciju, poput celuloze, plute, pamuka i drugih mogu smanjiti uticaj domova na životnu sredinu.

Iako su neke inovacije dovele do stvaranja velike količine tehnološkog otpada, reciklirani materijali su dokazali da su odličan način da se domovi učine ne samo funkcionalnim, već i održivim.

*autor: Milana Relić

Pročitajte i...