Održiva moda za održivu budućnost

Održiva moda, kao trend koji budi sve više interesovanja širom sveta, zasniva se na ideji da se promeni smer u kojem se kreće modna industrija, pre svega osvešćivanjem kupaca u vezi sa posledicama nesavesne potrošnje, na osnovu koje hiperprodukcija i ima uslove da opstaje.

Sam izraz “brza moda” se odnosi pre svega na frekvenciju kupaca, koja je posledica marketinškog delovanja modnih kuća i podrazumeva potrebu praćenja novih trendova koji se nižu sve većom brzinom. U jednom momentu su počele da se pojavljuju inicijative u vezi sa ovim fenomenom i otpočelo je osvešćivanje potrošača povodom štetnog delovanja ovakvog odnosa prema modi na našu životnu sredinu, te samim time i na naše zdravlje. Tako se brzoj modi suprotstavlja održiva moda, a više o tome šta ona predstavlja i koje probleme težimo da rešimo podržavajući održivu modu pročitajte u tekstu koji sledi.

Objašnjenje brze mode

Brza moda nije velika novost, budući da je ubrzavanje proizvodnje postalo moguće već sedamdesetih i osamdesetih godina kada su proizvodni procesi premešteni u zemlje sa nižim troškovima kako same proizvodnje, tako i rada. Sa tehnološkim napretkom i brzim širenjem informacija, modni trendovi, međutim, dobijaju daleko snažniji glas no što je to bio slučaj nekoliko decenija ranije i time se zaokružuje priča brze mode kakvu danas poznajemo. Modne kuće se češće i jednostavnije obraćaju potrošačima povodom novih aktuelnosti, trendovi se promovišu na različite načine i konzumiranjem raznolikih sadržaja (pre svega na društvenim mrežama) mi ih usvajamo kao nešto što će u određenom smislu odrediti naš društveni status. Ovo je polako dovelo do ideje o ubrzavanju procesa osmišljavanja novih trendova, što takođe dovodi i do veće potrošnje. Kako želimo da budemo u toku sa aktuelnostima, mi nemilice kupujemo nove komade i podržavamo brzu modu, jer je svaki novi trend “must have”. Ono o čemu bi, međutim, trebalo da mislimo jesu posledice proizvodnih procesa i uopšte ovakvog odnosa prema potrošnji. Sa razvijanjem svesti o ovom problemu, modne kuće takođe počinju sve više da praktikuju ekološki dobra ponašanja, ali mnoge samo iz razloga što to postaje jedan od zahteva za dobro pozicioniranje na tržištu, iz čega se rađa takozvani performativni aktivizam.

Šta je “greenwashing” i kako ga prepoznati?

Termin “greenwashing” je osmišljen još davne 1986. godine, što govori u prilog činjenici da ekološko delovanje kompanija nije od skoro predmet diskusija. U osnovi ideje o kovanju ovog termina leži činjenica da mnoga poslovanja neguju imidž ekološkog delovanja, koji je zapravo obmanjujuć, tačnije njihovo ekološko delovanje je zapravo daleko manje od onog koje prikazuju saradnicima i potrošačima. Ovakva praksa modnih brendova ukazuje na potrebu da mi kao kupci treba samostalno da istražujemo prilikom donošenja odluke u vezi sa našim modnim izborima, ne bismo li podržali one modne kuće koje se zalažu za očuvanje životne sredine. S druge strane, potrebno je i promeniti navike u kupovini odeće u smislu stila, fokusirati se na evergreen komade koji se lako međusobno uklapaju, kao što su dukserice, klasični jeans i jednostavne majice, te smanjiti potrebu za obnavljanjem i dopunjavanjem garderobera.

Objašnjenje održive mode

Pod kapu održive mode spadaju svi modni komadi (odeća, obuća i aksesoari) koji se na održiv način proizvode i upotrebljavaju, a sama održivost se meri kako sa ekološkog, tako i sa društveno ekonomskog aspekta. U fokusu je edukovanje potrošača u vezi sa mogućim štetnim delovanjima modne industrije u ekološkom smislu, a zatim i u vezi sa načinima na koje se takva stvarnost može izmeniti izmenom odnosa prema modi. Pored toga što je potrebno istraživati u vezi sa ekološkom osvešćenošću i praksom modne kuće čiji proizvod planiramo da kupimo, kao i biranja komada koji se lako kombinuju, potrebno je da obratimo pažnju i na materijale, ali i da uzmemo u obzir kupovinu polovne odeće i popravke odeće koju posedujemo pre no što se odlučimo za bacanje iste i kupovinu nove.

Održiva moda i budućnost

Problem održive mode smo danas prepoznali kao veoma važnu temu i mladi današnjice zapravo odrastaju uz nju kao aktuelnost. Danas su dostupne aplikacije koje očitavaju sastav artikala i pomažu kupcima da odaberu one komade koji su ekološki pogodni, a modne škole nude kao opciju studije za dizajnere održive mode. Modni brendovi postaju sve transparentniji i ovo se ukazuje gotovo kao zahtev potrošača i jedan od važnih uslova za uspeh. Odnos prema pitanju održive mode koji trenutno vlada, dakle, vodi ka zaključku da nije u pitanju samo trend, već da su postavljene osnove koje su potrebne ne bi li praksa koja čini modu održivom postala dominantna. Moda predstavlja veoma važnu stavku na društvenom i ekonomskom planu, a samim time modna industrija beleži snažan uticaj na ekološku situaciju u svetu. Podržavanje održive mode je, prema tome, od izuzetne važnosti za budućnost svih nas. Ukoliko svesno stanemo na stranu održivosti u ovom kontekstu, doprinećemo bez sumnje zdravlju naše planete.

Velibor Živkov

Pročitajte i...