Održiva i otporna transportna mreža koja približava Evropu

Evropska komisija pozdravlja konačno usvajanje Uredbe koja podržava transevropsku transportnu mrežu (TEN-T) od strane Evropskog parlamenta i Saveta.

Revidirana Uredba značajno pojačava napore EU da izgradi održivu i otpornu mrežu kao okosnicu unutrašnjeg tržišta. Ovo uključuje snažne podsticaje za promovisanje održivijih vidova transporta, unapređenje digitalizacije i poboljšanje multimodalnosti – kombinovanje različitih vidova transporta u jednom putovanju u okviru evropskog transportnog sistema. Uredba se takođe bavi izazovima klimatskih promena i vojnom mobilnosti na TEN-T mreži.

Revidirana Uredba postavlja ambiciozne ciljeve za evropsku saobraćajnu infrastrukturu:

Brzina putovanja železnicom: Do 2040. putničke železničke linije na TEN-T jezgru i proširenoj osnovnoj mreži moraju podržavati vozove koji putuju brzinom od 160 km/h ili većom.

Evropski sistem za upravljanje železničkim saobraćajem (ERTMS): ERTMS će biti raspoređen u celoj TEN-T mreži kao jedinstveni evropski sistem signalizacije, poboljšavajući bezbednost i efikasnost železničkog saobraćaja. Nacionalni sistemi ‘klase B’ će se postepeno gasiti, što će podstaći ulaganja industrije u ERTMS.

Bezbedno i sigurno parkiranje: Do 2040. godine, bezbedne i bezbedne parking površine će se razvijati na glavnoj i proširenoj osnovnoj putnoj mreži u proseku na svakih 150 km, obezbeđujući bezbednost i odgovarajuće uslove za rad profesionalnih vozača.

Povezivanje sa aerodromima: Glavni aerodromi koji obrađuju preko 12 miliona putnika godišnje moraju biti povezani železnicom na velike udaljenosti, poboljšavajući povezanost putnika i čineći železnicu konkurentnom alternativom domaćim letovima.

Teretni terminali: Broj i kapacitet terminala za pretovar biće proširen kako bi se zadovoljile trenutne i projektovane saobraćajne potrebe. Ovo uključuje smeštaj 740m vozova, promovisanje prelaska na održive vidove transporta i jačanje evropskog sektora kombinovanog transporta.

Planovi održive urbane mobilnosti: Sva 432 velika grada duž TEN-T mreže će razviti SUMP-ove za promovisanje mobilnosti sa nultom i niskom emisijom.

Evropski pomorski prostor: Pomorski sektor će biti integrisan sa drugim vidovima transporta efikasno i održivo. Biće unapređene kratkoročne pomorske rute, kreiraće se nove rute, a pomorske luke i njihove veze sa zaleđem dalje će se razvijati. Saobraćajne veze sa susednim trećim zemljama, uključujući Ukrajinu, Moldaviju i šest partnera sa Zapadnog Balkana, biće poboljšane kroz nove evropske transportne koridore.

Da bi se obezbedio blagovremeni završetak — do 2030. za osnovnu mrežu, 2040. za proširenu osnovnu mrežu i 2050. za sveobuhvatnu mrežu — revidirana Uredba uključuje poboljšane mere upravljanja. Ovo uključuje provedbene akte za ključne prekogranične dionice i specifične nacionalne dionice duž devet evropskih transportnih koridora. Poboljšano usklađivanje između nacionalnih transportnih i investicionih planova i TEN-T ciljeva će obezbediti koherentnu infrastrukturu i prioritete ulaganja.

izvor: transport.ec.europa.eu foto:researchgate.net

Pročitajte i...