Odobrena regulativa EU o infrastrukturi za alternativna goriva

Komitet EU za transport i turizam odobrio je sporazum o obaveznom postavljanju infrastrukture za alternativna goriva za automobile, kamione i čistija pomorska goriva.

Nova pravila imaju za cilj proširenje dostupnosti stanica za punjenje i alternativnih stanica za dopunu vozila. Međunarodna organizacija za drumski transport IRU pozdravlja sporazum, ali kaže da su mnoga pitanja ostala bez odgovora.

Od zemalja EU će se tražiti da postave nacionalne ciljeve za postavljanje ove infrastrukture i predstave planove kako da ih postignu.

Kao deo sporazuma, bazeni za električno punjenje za automobile sa izlaznom snagom od najmanje 400 kW će morati da se instaliraju na svakih 60 kilometara duž osnovne TEN-T mreže do 2026. godine, povećavajući na 600 kW do 2028. godine.

Plaćanje na punjačima treba da bude zgodno i lako dostupno, a cene goriva treba da budu transparentne i uporedive.

Pored toga, uspostavljena su nova pravila za održiva pomorska goriva, pri čemu brodovi postepeno smanjuju emisije gasova staklene bašte iz upotrebe energije. Do 2050. godine, brodovi će morati da smanje emisije za 80% u odnosu na nivo iz 2020. godine.

Štaviše, kontejnerski i putnički brodovi će morati da koriste kopno napajanje dok pristaju u glavnim lukama EU počevši od 2030. godine, sa ciljem da se smanji zagađenje vazduha u tim oblastima.

Iako IRU pozdravlja regulativu o infrastrukturi za alternativna goriva (AFIR), rekavši da tekst postavlja početni i obavezujući pravni okvir EU, on nije u skladu sa nivoom ambicija koji zahteva IRU.

Neka važna pitanja ostaju bez odgovora, posebno u vezi sa derogacijama koje države članice mogu da koriste da ograniče razvoj infrastrukture ili proizvodnju električne energije, kao i vezu između AFIR-a i novopredloženih CO₂ standarda za teška vozila (HDV), međunarodnog drumskog transporta organizacija naglašava.

Glasanje TRAN komiteta potvrđuje cilj od 15% uvođenja infrastrukture za električno punjenje namenjene HDV-ovima na svakih 120 km na celoj TEN-T mreži do kraja 2025. Cilj od 50% je postavljen za kraj 2027. Do kraja 2030. udaljenost će biti smanjena na 60 km na jezgru i 100 km na sveobuhvatnoj mreži.

Dogovoreni tekst postavlja raniji rok, 2027. u odnosu na 2030. godinu, za postavljanje infrastrukture za električno punjenje na bezbednim i bezbednim parking prostorima za kamione, kako je prvobitno predložila Evropska komisija. Broj stanica za električno punjenje na svakom sigurnom i bezbednom parkingu postavljen je na dve do kraja 2027. godine, da bi se povećao na četiri do kraja 2030. godine.

„Štaviše, poziv Evropskog parlamenta državama članicama da izvrše analizu pre 2025. godine kako bi procenile i planirale neophodna pojačanja mreže za infrastrukturu namenjenu HDV, nažalost, nije ušao u konačni tekst. Umesto toga, uključena je opšta odredba koja zahteva od država članica da obezbede doslednost između planiranja infrastrukture i planiranja mreže“, tvrdi IRU.

Direktor IRU za zastupanje EU, Raluca ​​Marian, dodao je:

„Bez dovoljno energije, infrastruktura za punjenje nije od koristi sektoru komercijalnog drumskog saobraćaja za teške terete. Nažalost, AFIR ne rešava komponentu električne mreže u jednačini.“

IRU takođe ističe da će, prema novom tekstu sporazuma, infrastruktura za dopunu vodonikom biti raspoređena samo na svakih 200 km na TEN-T jezgrom mreži do kraja 2030. Predlog Evropskog parlamenta da se predvidi krajnji rok za raspoređivanje vodonika Infrastruktura za dopunu goriva do kraja 2027. nije razmatrana.

IRU ponavlja važnost pružanja opcija industriji i ne oslanjanja na jednu jedinu tehnologiju za dekarbonizaciju sektora drumskog saobraćaja.

Tokom trijaloga, zahtevi za izlaznom električnom energijom u urbanim čvorovima su povećani, ali precizna primena ovog uslova ostaje nejasna.

„U prelasku na vozila sa nultom emisijom, urbana područja su voće koje nisko visi. Ali AFIR stavlja troškove i odgovornost za uspostavljanje punjača skoro u potpunosti na prevoznike. Industriju drumskog saobraćaja uglavnom čine mala i srednja preduzeća sa veoma malim marginama. Autobusi bi se potencijalno mogli puniti u svojim depoima. Ali šta je sa kamionima i autobusima? Gde bi trebalo da se dopune?” istakao je Raluka Marijan.

Isto važi i za infrastrukturu za dopunu vodonikom. Uloga revidirane uredbe o TEN-T, koja određuje lokaciju i broj urbanih čvorova (ukupno 424, u odnosu na 88) širom EU, igraće važnu ulogu u definisanju lokacije i ubrzavanju primene javno dostupnog alternativnog goriva infrastruktura u urbanim sredinama.

Ali IRU sa zadovoljstvom vidi da će Evropska komisija do 2027. godine stvoriti bazu podataka EU sa informacijama o dostupnosti infrastrukture za alternativna goriva, vremenima čekanja i cenama. Transportni operateri moraju imati lak pristup ovim informacijama kada planiraju svoje operacije.

izvor&foto: trans.info

Pročitajte i...