NTS mobilna kancelarija – za komunikaciju i navigaciju između vozača i dispečera

Smanjena bezbednost vozača u saobraćaju, povećana potrošnja goriva i visoki troškovi transporta samo su neki od svakodnevnih problema sa kojima se susreću transportne firme. U cilju pronalaženja jednog sveobuhvatnog rešenja, kompanija NTS je kreirala aplikaciju NTS Mobile Office, mobilnu kancelariju za komunikaciju i navigaciju između vozača i dispečera.
NTS Mobile Office je rešenje koje omogućava efikasan i brz protok informacija i dokumenata između dispečera i vozača u toku realizacije transporta. Vozači u svojim vozilima imaju Android terminale sa instaliranom NTS Mobile Office aplikacijom za komunikaciju sa drugim vozačima i dispečerima koji koriste NTS Desktop aplikaciju na svojim računarima.
U daljem tekstu pročitajte funkcionalnosti NTS Mobile Office rešenja i prednosti koje njegova primena može imati na vaše poslovanje.

Koje su sve funkcionalnosti NTS Mobile Office Android Terminala u vozilima?

Korisnicima NTS Mobile Office rešenja kompanija NTS obezbedila je Android terminale sa instaliranom aplikacijom i kompletnom opremom (SD karticom, punjačima za brzo punjenje i povezivanje sa vozilom i sigurnosnim nosačima za postavljanje terminala u vozilu).
Osnovne funkcionalnosti Android terminal su:
 komunikacija,
 navigacija,
 evidencija troškova,
 slanje i pregled statusa,
 skeniranje dokumenata, računa i barkodova,
 slikanje fotografija,
 slanje imejlova i
 povezivanje sa mobilnim telefonom.

KOMUNIKACIJA

Android terminali vozačima pružaju mogućnost razmene tekstualnih i glasovnih poruka, imejlova, fotografija i dokumenata u različitim formatima sa dispečerima, koji za komunikaciju koriste NTS Desktop aplikaciju na svojim računarima. Pored komunikacije sa dispečerima, vozači mogu da razmenjuju poruke između sebe u okviru iste flote.

NAVIGACIJA

Dispečeri imaju mogućnost slanja precizne lokacije (sa koordinatama) vozačima, koje se zatim prikazuju na njihovim Android terminalima. Zahvaljujući navigaciji koju vozači imaju na terminalima pronalazi se najbolja ruta do zadatih lokacija sa instrukcijama kretanja. Pored pojedinačnih lokacija dispečeri mogu da pronađu najbolju rutu u NTS desktop aplikaciji (povezivanjem lokacija koje treba posetiti) i da ih pošalju vozačima na njihove android uređaje na kojima se dalje prikazuju instrukcije za kretanje. Vozači navigaciju mogu da koriste i za pronalaženje određenih lokacija (koje im nisu prethodno poslali dispečeri), kao i za pretragu najbližih objekata (npr. odmorišta, restorani, benzinske pumpe i dr.) u odnosu na trenutnu lokaciju na kojoj se nalaze.

EVIDENCIJA TROŠKOVA PUTA

Sve troškove koji nastanu tokom putovanja, vozači mogu da evidentiraju na svom NTS Android terminalu. Uneti troškovi su odmah vidljivi dispečerima u NTS aplikaciji, ostaju sačuvani i grupisani u dnevne, nedeljne, mesečne, kvartalne, godišnje izveštaje (ili izveštaje za bilo koji drugi odabrani vremenski interval) po vozilima, vozačima i tipu troška (npr. troškovi goriva, putarina, smeštaja i dr.). Izveštaje možete preuzeti u pdf, xls i csv formatima ili direktno štampati iz NTS aplikacije. Dodatna opcija NTS Android terminala je i skeniranje plaćenih računa prilikom njihovog unosa, čime se dodatno smanjuje vreme potrebno za prikupljanje dokumentacije, obračun dnevnica, ali i mogućnost gubitka računa.

STATUSI

Statusi predstavljaju brz odgovor na pitanje gde se trenutno nalaze vozila, koja aktivnost je započeta i koliko dugo traje. Zahvaljujući predefinisanim opcijama u aplikaciji poput vožnje, utovara, istovara, carine, saobraćajne gužve, vozači samo jednim klikom na terminalu označavaju početak i kraj aktivnosti. Na taj način se smanjuje nepotrebna komunikacija, a dispečeri imaju uvek ažurne informacije o svim vozilima na jednom mestu. Korisnici mogu da dodaju nove statuse kako bi dodatno uštedeli na vremenu potrebnom za slanje poruka ili telefonske razgovore.

Koje su prednosti primene ovog rešenja?

Uz pomoć NTS Android terminala vozači smanjuju upotrebu mobilnih telefona tokom vožnje. koji negativno utiču na njihovu bezbednost u saobraćaju. Pronalazak najboljih ruta do željenih lokacija i jednostavne instrukcije kako do njih doći smanjuju broj kilometara koje vozila svakodnevno prelaze, što direktno utiče na manju potrošnju goriva i uštede u troškovima transporta. Dispečeri efikasnije planiraju transportne aktivnosti i rute kretanja vozila u NTS aplikaciji. U vanrednim situacijama, brže reaguju i jednostavno usmeravaju vozače na osnovu informacija o trenutnom statusu i lokaciji na kojoj se nalaze. Na taj način povećavaju produktivnost i štede vreme kako bi mogli da se usredsrede na druge zadatke.
Primenom NTS Mobile Office rešenja:
 Povećajte bezbednost vaših vozača
 Smanjite potrošnju goriva
 Efikasnije planirajte transportne aktivnosti
 Povećajte produktivnost vozača i vozila
 Uštedite vaše vreme i novac
 Povećajte zadovoljstvo krajnjih korisnika

Pročitajte i...