Novi putevi i terminali mogli bi izjednačiti istočnu i zapadnu Evropu

Prioritet država članica „Inicijative tri mora“ (Dvanaest zemalja Inicijative Jadran-Baltik-Crno more) je koherentna i integrisana infrastruktura u regionu koja čini gotovo trećinu površine Evropske unije i pokriva preko 100 miliona potrošača. Ovo bi praktično moglo izjednačiti ekonomske neravnoteže zajedničkog evropskog tržišta i povećati ulogu Centralne i Istočne Evrope u međunarodnoj trgovini duž koridora Novog puta svile.

Inicijativa ima vrlo ambiciozne ciljeve. Prema Evropskoj komisiji, najvažniji ciljevi uključuju povećanje međusobne povezanosti regiona u pogledu energije, infrastrukture i digitalnih komunikacija, podsticanje ekonomskog razvoja i omogućavanje stvarne konvergencije (npr. Ekonomske konvergencije) između država članica EU. Inicijativa tri mora ima šansu da poveže razvijeni region zapadne Evrope i područje tržišta u razvoju koja se nalaze na periferiji ekonomskog centra Zajednice.

U tom pogledu, zvanični podaci pokazuju da su baltičke države, Slovačka i Poljska ostvarile rast sličan rastu japanske ekonomije tokom 1970-ih i 1980-ih. Skok su zabeležile i Rumunija i Hrvatska.

Pravilo konvergencije ogleda se u rastu BDP-a. Za države članice projekta Tri mora, ekonomski rast je veći od rasta Nemačke za oko 1,5 procentnih poena tokom skoro 30 godina. Prema izveštaju poljskog Instituta za drumski transport (PITD), tokom poslednjih 15 godina najviše stope rasta zabeležene su u Poljskoj (5,3%), Slovačkoj (4,8%) i Rumuniji (4,7%).

Trenutni BDP zemalja Tri mora iznosi 1,7 biliona EUR, a interesantan je podatak i da, od 10 zemalja EU sa najvećim udelom dodane vrednosti koju u BDP generiše industrija, čak 8 zemalja pripada Inicijativi tri mora.

Ključni infrastrukturni projekti Inicijative tri mora

Inicijativa još uvek nema mnogo dostignuća, ali u okviru njenih aktivnosti i dijaloga leži nekoliko važnih infrastrukturnih koncepata: Via Carpatia, Via Baltica i Rail Baltica. Inicijativa takođe razvija druge regionalne ili međuregionalne projekte – voz Viking, koncept za nacionalne prevoznike Litvanije, Belorusije i Ukrajine i luke Klaipeda, Černomorsk i Odesa, plovni put Dunava, plovni put Dunav-Odra-Elba ili Jantarni železnički koridor, koji povezuje Budimpeštu, Bratislavu i Ljubljanu i industrijske centre Krakov, Katovice, Varšavu i Košice.

Ključni projekat – Via Carpatia – takođe je jedna od najvažnijih ruta u TEN-T mreži (Trans-European Transport Network). Put pruža povoljnu vezu sever-jug duž istočne granice EU i integriše transportne strukture Litvanije, Poljske, Ukrajine, Slovačke, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Turske i Grčke. Koncept predstavlja veliki potencijal zbog mogućnosti proširenja rute na druge zemlje, uključujući zapadni Balkan.

Zahvaljujući povezanosti sa lukom Pirej, koja je jedan od najvažnijih elemenata infrastrukture Morskog puta svile, zemlje Tri mora – na čelu sa Poljskom, koja je sada evropsko pretovarno čvorište – dobijaju važnu poziciju u trgovini sa Kinom.

Via Baltica, ruta koja povezuje Finsku, Estoniju, Letoniju, Litvaniju i Poljsku sa zemljama zapadne Evrope, nudi velike izglede za razvoj protoka usluga i robe između severne, centralne i zapadne Evrope. Deo je međunarodnog puta E67, najvažnije putne veze između Poljske i baltičkih država. Stručnjaci PITD ističu da će ruta omogućiti smanjenje ekoloških smetnji u drumskom saobraćaju koji teče iz istočnih regiona Evrope u Nemačku. Na kraju, ali ne najmanje važno, put je važan element intermodalnog transporta, jer prelazi železničke linije i međunarodnu rutu Rail Baltica u Suvałki.

Rail Baltica je zauzvrat dizajniran kao brza konvencionalna železnička linija. Trenutni plan je da linija prolazi kroz Poljsku, Litvaniju, Letoniju, Estoniju i Finsku. Duž rute biće izgrađeno nekoliko terminala za pretovar. Prema autorima izveštaja, najveći će biti u Kaunasu u Litvaniji, Salaspilsu u Letoniji i Muugi u Estoniji. Implementacija projekta će osigurati multimodalne veze između pomorskog, železničkog i drumskog transporta među svim učesnicima u konceptu.

Razvoj država članica zasnovan je na principima održivog ekonomskog razvoja. Smatra se da su glavni prioriteti inicijative unapređenje transporta i intermodalnih veza, ispunjavanje zahteva evropske energetske i ekološke politike i promocija poslovnog argumenta za projekte. U tom cilju osnovan je Investicioni fond Inicijative tri mora koji planira da prikupi između 3 i 5 milijardi evra za dopunu programa EU i povećanje konkurentnosti zemalja u regionu tri mora.

izvor: trans.info

foto: wikiwand.com, globsec.org

Pročitajte i...