Nemačka: BAG će od januara biti preimenovan u BALM

Nemački savezni zavod za transport robe (Bundesamt fur Güterverkehr), ili BAG, koji je dobro poznat većini vozača teretnih vozila, dobija novo ime. Od 1. januara 2023. godine, BAG će se zvati Savezna kancelarija za logistiku i mobilnost (Bundesamt für Logistik und Mobilität), odnosno BALM. Tako će novi naziv odraziti čitav niz zadataka koje obavlja kancelarija.

Povodom promene imena, dr Volker Vising, savezni ministar za digitalne poslove i transport, rekao je da „otprilike 2.000 zaposlenih radi odličan posao i da već duže vreme nisu isključivo odgovorni samo za teretni transport“.

„Savezna kancelarija je izrasla u sveobuhvatnog, modernog pružaoca usluga u svim oblastima koje se odnose na logistiku i mobilnost. Sada ovo proširenje sadržaja činimo vidljivim spoljnom svetu. Novo ime pokazuje za šta je sposobna naša Savezna kancelarija za logistiku i mobilnost!”

BAG, osnovan 1952. godine, ima jedanaest kancelarija širom Nemačke i jednu veću kancelariju u Berlinu, pored sedišta u Kelnu.

Kao organ kontrole i gonjenja u oblasti drumskog transporta, bio je važan kontakt za trgovinu, politiku i javnost. Centralni zadatak ovog tela je ažuriranje strategija kontrole, procedura naplate putarine i digitalizacija procesa kažnjavanja.

Pored toga, BAG, kao organ za odobravanje, odgovoran je za programe finansiranja za harmonizaciju putarine, kao i za promociju energetski efikasnih i/ili teških komercijalnih vozila sa niskim sadržajem CO2 i opreme motornih vozila sistemima za pomoć pri skretanju.

*izvor: trans.info

Pročitajte i...