Maersk će voditi „prvo skladište te vrste“ u Danskoj

Maersk je započeo izgradnju prvog logističkog skladišta kompanije sa niskim emisijama gasova sa štetnim efektom staklene bašte. Skladište će biti locirano u Danskoj, a predstavlja rezultat partnerstva sa Taulov Dry Port, danskim zajedničkim preduzećem SDP A/S i PFA Pension.

Skladište je deo Maerskove strategije za unapređenje fulfillment isporuke u Danskoj.

Planirano je da logističko skladište od 40.000m2 bude izgrađeno u skladu sa standardima BREEAM Excellent sa „nula“ direktnih emisija iz skladišnih operacija, a sve u skladu sa Maerskovim opštim ciljem dekarbonizacije celog lanca snabdevanja do 2040. godine.

Planirano je da objekat postane operativan do 2024. godine.

Skladište će biti locirano u Taulovu u južnoj Danskoj, podržavajući snažan logistički otisak kompanije Maersk u severnoj Evropi i odgovarajući na rastuće zahteve tržišta.

„Mnogi naši klijenti žele da nadograđuju svoju ponudu na svojim tržištima i zahtevaju od logističkih partnera sa kontrolom imovine da podrže njihove strategije rasta, uspostavljanjem dugoročno održivih logističkih rešenja putem ugovora, a ne samo pokrićem kratkoročne potražnje koja nastaje usled COVID-19“, rekla je Birna Odefors, generalni direktor za nordijske oblasti za A.P. Moller – Maersk.

*izvor: logisticsmanager.com; foto: unsplash.com

Pročitajte i...