Luk vijadukta nad Maienne-om

Vijadukt Maienne nalazi se na severu Chateau Gontier u Francuskoj i izgrađen je nad dolinom Maienne. Nadograđeni most sastoji se od velikog luka sa čeličnim stubovima na koji se oslanja put. Šipka mosta široka 300 m sastoji se od klasičnog biputera sa promenljivom visinom i poprečnim nosačima između njih.

Sarenov klijent Buyck Steel Construction ugovorio im je da instaliraju delove mosta na vijaduktu Maienne. Najteži i najizazovniji deo koji je trebalo podići bio je luk mosta. Luk je bio dugačak 87m i težak 900 t i morao je biti postavljen 18m iznad teglenice.

Naš tim je odlučio da koristi princip „Tačke“, gde su SPMT-ovi bili postavljeni na jednoj, a dizalica na drugoj strani mosta.“ Korišćena oprema obuhvatala je:

· SL3800

· SPMT 30 osovinske linije

· Teleskopske dizalice

· 4k CS 1000T

Menadžer projekta Sarens, Roel Robberechts, dodaje, „Još jedan izazov sa kojim se tim suočio bila je visinska razlika na dve strane reke koja je prevaziđena upotrebom 4 CS1000 za neutralisanje varijacija.“