Lufthansa Cargo na putu do CO₂ neutralnosti do 2050.

Sa ciljem postizanja CO₂ neutralnosti do 2050. godine, Lufthansa Cargo je na putu da vodi avijaciju i kargo industriju u održiviju budućnost. U tom cilju, kao deo Lufthansa grupe, oslanja se na merljivu korporativnu posvećenost održivosti na osnovu naučno zasnovanih ciljeva za smanjenje emisija gasova staklene bašte.

Na konferenciji o održivosti na aerodromu u Frankfurtu, Lufthansa Cargo je takođe predstavila svoje ažuriranje održivosti 2022, koje pruža pregled mera i projekata koji su već sprovedeni na putu ka neutralnosti CO₂.

Lufthansa Cargo će izvući sopstveni cilj emisija iz validiranih naučno zasnovanih ciljeva Lufthansa grupe

Grupa Lufthansa – a time i Lufthansa Cargo – postavili su sebi ambiciozne ciljeve zaštite klime: cilj je da se prepolovi neto emisije CO₂ do 2030. godine u poređenju sa 2019. i da se postigne neutralni bilans CO₂ do 2050. Da bi se ovi neto ciljevi dalje precizirali i da bi proširio ciljni sistem tako da uključi čiste ciljeve smanjenja, već se pridružio takozvanoj „Naučno zasnovanoj ciljnoj inicijativi“ (SBTi) 2021. kako bi svoj put smanjenja CO₂ doveo u skladu sa Pariskim klimatskim sporazumom Ujedinjenih nacija. Na osnovu naučnih proračuna, emisije CO₂ se kontinuirano smanjuju uz pomoć obnove i optimizacije flote, poboljšane operativne efikasnosti i upotrebe održivih avio goriva. Zvanična validacija ovih ciljeva je neizbežna. Za teretne brodove biće posebna podcilja.

Inicijativa za ciljeve zasnovane na nauci prihvata samo smanjenja emisija koja su rezultat smanjenja potrošnje goriva, na primer kroz moderne nove avione, operativne mere i mere infrastrukture vazdušnog prostora i zamenu fosilnog goriva održivim vazduhoplovnim gorivom.

Dorotea von Bokberg, predsednica Izvršnog odbora i izvršna direktorka Lufthansa Cargo: „Tokom proteklih 25 godina, već smo uspeli da smanjimo otisak CO₂ po tonskom kilometru za 52%. Ali to još uvek nije dovoljno. Zato smo želimo da sebi postavimo ambiciozne ciljeve za budućnost. Sa ‘Inicijativom za ciljeve zasnovane na nauci’ pronašli smo kredibilnu, naučnu osnovu za ovo. Želimo da budemo transparentni u pogledu onoga što smo do sada postigli i isto tako otvoreni prema našim klijentima, partnerima i javnosti o tome kako možemo da budemo još bolji“.

Za Lufthansa Cargo, napori da se postigne potpuna neutralnost CO₂ fokusiraju se prvenstveno na pet polja delovanja: kontinuirana modernizacija flote, efikasnija upotreba goriva, prelazak na održivija goriva za vazduhoplovstvo (SAF), projekti kompenzacije CO₂ u drugim sektorima i smanjenje emisije na tlu.

Modernizacija flote. Lufthansa Cargo ulaže velika sredstva u kontinuiranu modernizaciju flote. Kao rezultat toga, emisije CO₂ su već smanjene za 52% u poslednjih 25 godina. Od oktobra 2021. godine, Lufthansa Cargo je u potpunosti pretvorila svoju flotu u teretne avione Boing 777F – trenutno najsavremeniji i najefikasniji teretnjak sa najboljim ekološkim balansom. Do 2030. godine, Lufthansa Cargo će takođe dobiti do 10 dodatnih Boing teretnjaka, uključujući sedam 777-8F teretnjaka, Boingove nove generacije teretnjaka. Teretni brodovi Boeing 777-8F ponovo će značajno smanjiti emisiju CO₂.

Potrošnja goriva. Da bi se obezbedilo da se konvencionalno avio gorivo koristi što je moguće efikasnije, čime se smanjuje ukupna potrebna količina, Lufthansa Cargo se oslanja na različite mere. Na primer, Lufthansa Cargo će sukcesivno opremati sve teretne brodove tehnologijom Sharkskin od 2022. Inovativni AeroSHARK premaz, koji je napravljen po uzoru na kožu ajkule, smanjuje otpor trenja aviona u vazduhu za više od 1% i na taj način smanjuje potrošnju goriva. U floti Lufthansa Cargo, ovo može uštedeti oko 3.700 tona kerozina ili skoro 13.000 tona emisije CO₂ godišnje. Pored toga, laki kontejneri se koriste isključivo u letovima od 2020. To će rezultirati smanjenjem težine od 14 kg po kontejneru i uštedom goriva od 2.160 tona godišnje. Smanjenje težine se takođe teži za druga pomagala za utovar. Gorivo se takođe štedi zahvaljujući optimizovanim procedurama leta.

Održiva vazduhoplovna goriva. Lufthansa Cargo je jedan od pionira u upotrebi SAF-a u industriji vazdušnog transporta. Više od 1% potreba za gorivom kompanije Lufthansa Cargo u 2021. već je pokriveno održivim gorivom za vazduhoplovstvo. Avio kompanija takođe trenutno nudi jedinu redovnu punu čarter kargo vezu širom sveta koja je 100% pokrivena od strane SAF-a. Ovo štedi oko 174 tone konvencionalnog kerozina svake nedelje. Od oktobra 2021. godine, Lufthansa Cargo je takođe jedan od prvih kupaca prve svetske fabrike za pogon na tečno gorivo u Emslandu, u Donjoj Saksoniji. Zajedno sa jednim od svojih kupaca, Lufthansa Cargo se obavezala da će kupovati najmanje 20 tona (=25.000 litara) sintetičke, CO₂-neutralne sirove nafte godišnje u narednih pet godina kako bi dalje unapredila inovativnu tehnologiju pretvaranja energije u tečnost kao i korišćenje i dalji razvoj održivih vazduhoplovnih goriva.

Lufthansa Cargo je predstavila mere koje je preduzela i uspehe koje je do sada postigla na svojoj Konferenciji održivosti na aerodromu u Frankfurtu. Zajedno sa brojnim kupcima, razgovaralo se i o aktuelnim temama na temu održivosti. Lufthansa Cargo će redovno dopunjavati svoje ažurirane informacije o održivosti i izveštavati o postignutim privremenim ciljevima. Čim budu validirani konkretni ciljevi Lufthansa grupe zasnovani na nauci, označeni ciljevi za teretne avione koji se u njima nalaze takođe će biti dostupni javnosti.

izvor&foto: lufthansa-cargo.com

Pročitajte i...