Korona virus bi trebalo da inspiriše preduzeća da pripreme svoje lance snabdevanja za budućnost

Pandemija korona virusa uzrokovala je odlaganja i druge frustracije u globalnim lancima snabdevanja preduzeća, ističući koliko su mnogi ugroženi zbog neočekivanih poremećaja. Kompanije uhvaćene treba da nauče lekciju iz ove krize i da sada započnu sa fundamentalnim promenama kako bi pripremile svoje lance snabdevanja za buduće šokove. Sadašnji prekidi u lancu snabdevanja utiču na potražnju, radnu snagu, materijale i isporuku – prisiljavaju preduzeća koja se oslanjaju na globalne izvore da donesu teške odluke.

Od ključnog je značaja digitalizirati što više procesa u lancu snabdevanja. Potpuno digitalna strategija lanca snabdevanja može imati veoma značajan i pozitivan uticaj na poslovanje. Studija konsultantske grupe u Bostonu za 2016. godinu otkrila je da je usvajanje tehnologija digitalnog lanca snabdevanja kompanijama u proseku omogućilo 10% veću dostupnost proizvoda i 25% brži odgovor na promene na tržištu u poređenju sa kompanijama koje zaostaju u digitalizaciji. U tom cilju, kompanije koriste razorne tehnologije poput IoT, A.I., mašinskog učenja i napredne analitike da bi stvorile digitalne pratioce postojećim lancima snabdevanja. Ove tehnologije omogućavaju vođama lanca snabdevanja da prikupe dijagnostičke i prediktivne uvide iz ogromnog broja događaja koji se neprestano dešavaju u njihovim lancima, pomažući da bolje razumeju zdravlje lanca, planiraju buduće krize i da u stvarnom vremenu otklone probleme. Preduzeća bi trebalo da koriste informacije prikupljene ovim digitalnim alatima za izgradnju tima za upravljanje krizama.

            Tim za upravljanje rizikom u lancu snabdevanja mora da prati poremećaje širom sveta 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Ako primeti situaciju koja bi mogla da utiče na lanac snabdevanja preduzeća, tj na koje sektore lanca snabdevanja može uticati, na koje proizvode ili delove i da li je verovatno da će na prihode ili kupce negativno uticati. Ovaj tim neprestano mora da  komunicira sa drugim višefunkcionalnim timom koji bi trebao biti izgrađen kako bi efikasno izvršili besprekoran proces upravljanja problemom lanca snabdevanja od početka do kraja. Timovi za upravljanje rizikom trebalo bi da održavaju treninge za pripremanje za svoje čitave organizacije, tako da čak i radnici koji obično se ne fokusiraju na rizike u lancu snabdevanja ne budu uhvaćeni nespremni prilikom nastanka nekog poremećaja. Dobavljači bi trebalo da budu uključeni u ove treninge.

            Preduzeća bi trebale steći što bolju vidljivost o detaljima u svom lancu snabdevanja. Nedostatak vidljivosti može ugroziti sposobnost kompanije da unapred planira i usporava proces donošenja odluka. Sa druge strane, bolja preglednost može pomoći timovima za upravljanje rizikom da efikasnije predvide poremećaje. Da bi to postigli, preduzeća bi trebalo da preslikaju sve čvorove u svom lancu snabdevanja. Trebali bi dati sve od sebe da prepoznaju tačke u lancu o kojima znaju malo i učine sve što mogu kako bi naučili o tim dobavljačima. Oni bi takođe trebali da istraže kakav uticaj bi mogao imati problem u tački slabe vidljivosti u lancu na samu kompaniju i njene trgovinske partnere.

            Preduzeća bi trebale ugraditi fleksibilnost u proizvodni proces prepoznavanjem tih slabih tačaka u lancu i obezbeđivanjem alternativnih dobavljača u svakom trenutku. Proizvodi trebaju biti dizajnirani tako da neophodni delovi se mogu proizvesti u više fabrika u više zemalja. Trenutna kriza teško pogađa mnoga preduzeća, ali ovo je i prilika da se svi bolje pripreme za sledeći poremećaj. Ako se počne odmah, naredni šok za lanaca snabdevanja možda neće doneti toliko štete koliko je ovaj trenutni doneo.

izvor: fortune.com

Photo by lalesh aldarwish from Pexels


Pročitajte i...