Korisni saveti iz VARTE: najsigurniji načini za pouzdano punjenje vaših akumulatora

Sećate li se, šta je, prema poznatoj basni o čvrku i mravu, radio mrav dok je cvrčak svirao… Ako je neko, kojim slučajem, prespavao upravo onaj školski čas na kome se učila poznata Ezopova basna, ili je neko pak potpuno zaboravio na poučni epilog u odnosima dva velika prijatelja, potrudićemo se ovim putem da damo kratak podsetnik.

Naravno, vredni mrav je marljivo radio i pripremao se za dugu i hladnu zimu.

Upravo, vredni mrav neće ni u kom slučaju dozvoliti da ga prevari Miholjsko leto i topli tekući oktobarski dani, što iskreno savetujemo svima kojima je stalo do pouzdanosti svojih ljubimaca na četiri točka, koje kao i sve nas očekuju hladniji period i jutarnji mrazevi.

Pouka poznate basne je da „ko radi taj i ima“, a što se tiče realnog života, mogli bi reći „bolje sprečiti nego lečiti“, tj. da svako ko brine o pouzdanosti svoj vozila i blagovremeno izvrši pripreme za zimsku sezona, za njega „nema zime“.

Ukoliko se neko ipak ne pripremi za zimu i dogodi se da ga vozilo „izda“, možemo pretpostaviti da je jedan od glavnih „krivaca“ za to – akumulator, za koji se slobodno može reći da je srce svakog vozila.

Kada se vaš akumulator već isprazni, a kako bi izbegli potencijalne neprijatnosti, kvarove i ponekad nepotrebne troškove kupovine novih akumulatora, za savet smo se obratili VARTA brendu, eminentnom proizvođaču akumulatora, čije vam korisne savete u vezi punjenja akumulatora prenosimo u nastavku ovog, nadamo se bar isto toliko, korisnog članka.

Slika 1. Kleme za punjenje

1. Kako napuniti automobilski akumulator (NEMOJTE puniti AGM i EFB akumulatore, jer je njima potrebno stručno održavanje)

Instrukcije vezane za bezbedno punjenje akumulatora

*Napunite svoj akumulator do kraja što je pre moguće nakon svakog pražnjenja

*Obavezno proverite da li ste odabrali pravi punjač za svoj akumulator

*Nikada nemojte da koristite punjač bez opcije automatskog isključivanja

*Preporučuje se elektronski, naponom upravljani punjač akumulatora, po mogućnosti temeljen na tipu punjenja IUoU

*Punjenjem se izbegava stratifikacija tj. raslojavanje kiseline (nije potrebno kod AGM akumulatora)

*Koristite punjač IU karakteristika i većeg napona punjenja (2.6 V/ćelija)

*Ovakvo prepunjavanje akumulatora preporučuje se isključivo za kratak period kako bi se izbegao gubitak vode

*Napon otvorenog kola nakon punjenja trebalo bi da iznosi 2.12 – 2.13 V/ćelija

*Za svaki 0/1 V razlike do 12.7 / 12.8 V, akumulator treba puniti 1 sat

*Nikada nemojte da punite smrznute akumulatore ili one čija je temperatura viša od 45˚

*Pozitivan pol akumulatora (+) spojite na pozitivan pol punjača, a negativan pol akumulatora na negativan pol punjača

*Ne uključujte punjač dok akumulator ne bude do kraja spojen

*Kada se punjenje završi, najpre isključite punjač

*Ako se akumulator zagreje ili ako počne da ističe kiselina, prekinite s punjenjem!

*Pobrinite se za dobru ventilaciju tokom punjenja

Ispitajte akumulator

Najbolji i najjednostavniji način da proverite svoj akumulator jeste da za merenje napona koristite voltmetar ili multimetar. Kada saznate tačan napon, pomoću donje tabele odredite stanje akumulatora.

Slika 2. Ispitivanje akumulatora

Uverite se da akumulator bude napunjen

Kako biste osigurali da akumulator može da obezbedi svoju pokretačku snagu, neophodno je da bude potpuno napunjen. Preporučena struja punjenja iznosi 10% nominalnog kapaciteta u amperima (tj. akumulatoru od 4 Ah potrebna je struja punjenja od 0.4A [Amper]). Preporuka je da se pre ugradnje uverite da je akumulator do kraja napunjen kako biste omogućili dug radni vek.

*Nov akumulator je nakon aktiviranja napunjen oko 80%.

*Inicijalno punjenje se svakako preporučuje. Nikada nemojte puniti na brzinu.

*U priručniku priloženom uz Vaš akumulator možete da pronađete detaljne opise zamene akumulatora.

2. Sigurnosni saveti za punjenje

Nakon dužih perioda skladištenja (12 meseci ili više) biće potrebno napuniti akumulator ako mu napon padne ispod odgovarajućeg nivoa. Prilikom punjenja se pobrinite za svoju kao i sigurnost drugih tako što ćete se pridržavati sigurnosnih saveta (kao što su nošenje zaštitnih naočara).

Za punjenje automobilskog akumulatora pročitajte korisnički priručnik automobila kao i priručnik koji ste dobili uz punjač. Pročitajte sigurnosna uputstva koja ste dobili uz punjač i akumulator. Ne zaboravite da akumulatori sadrže eksplozivne vodonik-kiseonik gasove i sumpornu kiselinu koja može da izazove teške opekotine.

Sigurno punjenje

NIKADA NE POKUŠAVAJTE NAPUNITI AKUMULATOR BEZ PRETHODNO PROČITANIH UPUTSTVA ZA UPOTREBU DOTIČNOG PUNJAČA. Osim uputstva priloženih od strane proizvođača punjača, valja se pridržavati sledećih opštih mera opreza:

*Uvek nosite odgovarajuću zaštitu za oči, lice i ruke.

*Uvek punite akumulator u dobro provetrenom prostoru

*Keep vents tight and level

*Punjač i merač vremena ugasite pre priključivanja na akumulator kako biste izbegli opasno stvaranje iskri.

*Nikada ne pokušavajte napuniti vidljivo oštećen ili smrznut akumulator.

*Spojite priključak punjača na akumulator; crveni pozitivan (+) kraj na pozitivan (+) pol akumulatora i crn negativan (-) kraj na negativan (-) pol akumulatora. Ako je akumulator još uvek u vozilu, spojite negativan kraj na blok motora koji služi kao uzemljenje. Pazite da su vozilo i svi električni uređaji isključeni. (Ako vozilo ima uzemljenje pozitivnog karaktera, spojite pozitivni kabl na blok motora.)

*Pazite da kabli punjača nisu oštećeni, pohabani ili slabo pričvršćeni

*Namestite merač vremena, upalite punjač i polako pojačavajte jačinu punjenja dok ne postignete željenu vrednost u amperima.

*Ako se akumulator jako zagreje ili dođe do naglog otpuštanja gasa ili prskanja elektrolita, smanjite jačinu punjenja ili na neko vreme isključite punjač.

*Uvek isključite punjač pre uklanjanja kablova s akumulatora kako biste izbegli opasno iskrenje.

3. Punjenje praznog pomoću drugog akumulatora

PRE SVEGA, PROČITAJTE I SLEDITE SIGURNOSNE MERE A ZATIM SLEDITE SIGURNOSNE SAVETE IZ UPUTSTVA DOBIJENOG UZ KABLOVE.

UPOZORENJE — AKUMULATORI OSLOBAĐAJU ZAPALJIVE GASOVE.

 Ova uputstva su sačinjena da bi se smanjio rizik od eksplozija. Pripazite da varnice, otvoreni plamen ili cigarete budu uvek što dalje od akumulatora.

*Oba akumulatora moraju imati isti napon (6V, 12V, itd.)

*Pri pokretanju vozila s praznim akumulatorom uvek nosite odgovarajuću zaštitu za oči i nikada se ne naginjite nad akumulator.

*Ne pokrećite prazan akumulator ako je on oštećen; proverite oba akumulatora pre spajanja klema.

*Proverite jesu li čepovi dobro zategnuti i poravnati.

*Pripazite da se vozila ne dodiruju i da su oba ugašena.

*Ugasite svu električnu opremu (radio, grejač stakla, brisači stakla, svetla itd.).

Tačno sledite sledeće korake:

1.Pozitivnu klemu (+) spojte na pozitivni pol (+) praznog akumulatora.

2.Drugi kraj pozitivne (+) kleme spojte na pozitivni (+) pol drugog akumulatora.

3.Negativnu (-) klemu spojte na negativni (-) pol drugog akumulatora.

4.NA KRAJU SPOJTE NEGATIVNU (-) KLEMU NA BLOK MOTORA VOZILA S PRAZNIM AKUMULATOROM, PODALJE OD AKUMULATORA I KARBURATORA.

5.Proverite jesu li kleme dovoljno udaljene od lopatica ventilatora, pojasa i drugih pokretnih delova oba motora.

6.Pokrenite vozilo i odvojte kleme OBRNUTIM redosledom od spajanja.

Slika 3. Varta brend

Ovim putem se zahvaljujemo portalu www.varta-automotive.rs na ustupljenom materijalu.

Izvor: varta-automotive.rs

Foto (VARTA ispitivanje akumulatora): varta-automotive.rs

Foto (Naslovna, Kleme za punjenje, VARTA brend): pixabay.com