Karnet TIR

Sigurno ste primetili znak TIR na nekim kamionima. Sigurno se pitate šta ta oznaka znači. Naziv TIR potiče od francuskog izraza „ Transport International par la Rout “, što na engleskom znači Međunarodni drumski saobraćaj.

Simbolična plava TIR tablica na vozilu znači da prevoznik koristi garanciju TIR za međunarodni carinski tranzit. Sve to se odnosi na Konvenciju o međunarodnom prevozu robe iz 1975. godine pod pokrićem karneta TIR, široko poznate kao Konvencija TIR. Ovaj multilateralni sporazum između 76 država (uključujući čitavu EU) značajno je pojednostavio međunarodni drumski teretni saobraćaj i dao podsticaj svetskoj trgovini. 20 novih članica planira da potpiše Ugovor u narednim godinama.

Karton TIR i TIR procedura

Karnet TIR je dokument koji izdaju nacionalna udruženja za drumski saobraćaj zemalja članica Konvencije TIR. To je međunarodno priznata i prihvaćena tranzitna kartica koja se može koristiti samo za jedno putovanje. Treba napomenuti da karnet TIR-a može da sadrži više vaučera (2 vaučera po tranzitnoj zemlji). Evo dve glavne prednosti TIR sistema:

Prema TIR proceduri, roba koja se između zemalja članica prevozi od strane ovlašćenih nosioca karneta TIR ne podleže carinskoj kontroli na međudržavnim granicama tuž rute kretanja i može putovati direktno od tačke A do tačke B, pod uslovom da su sve plombe netaknute i da su dokumenta ispavna. To znači da robu kontrolišu samo carinske ispostave države polaska i odredišta.
Pomoću karneta TIR na tranzitnoj carini se ne moraju plaćati porezi na uvoz / izvoz (pod uslovom da vozilo ne isporuči bilo kakvu robu u nekoj od zemalja duž rute).
Procedura TIR-a takođe podrazumeva upotrebu sigurnih (odobrenih) vozila, odobrenje za upotrebu sistema i činjenicu da sve strane priznaju carinske kontrole koje se sprovode na drugim tačkama rute.

Najčešća pitanja o TIR proceduri

Kako dobiti dozvolu za primanje karneta TIR?

Nacionalna pravila u vezi sa prijemom u TIR sistem malo se razlikuju među državama članicama, ali osnovni kriterijumi i zahtevi ostaju isti.

Uslovi su sledeći:
• Nema prethodnih kršenja carinskog ili poreskog zakonodavstva;
• Podnošenje izjave o posvećenosti Nacionalnom udruženju za drumski saobraćaj (morate imati dokazano znanje o Konvenciji TIR);
• Ispuniti uslove garancije koje je utvrdilo Udruženje (biće potreban depozit za garanciju).

Koji je rok važenja karneta TIR?

O periodu važenja karneta TIR odlučuje Udruženje koje je izdalo. Međutim, rok nikada ne prelazi 75 dana i ne podleže produženju.

Koje zemlje su obuhvaćene TIR procedurom?

Do danas postoji 76 članica TIR Konvencije, uključujući EU, Istočnu Evropu, Severnu Afriku, Bliski i Srednji Istok. Iscrpan spisak zemalja članica može se naći na veb lokaciji Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu.

izvor: eurosender

foto: en.delfi.lt

Pročitajte i...