Kako održavati akumulator automobila zdravim?

Čak i ako moderna vozila danas imaju takozvane baterije koje ne zahtevaju održavanje, to ne znači da ne morate obraćati pažnju na sistem za skladištenje električne energije. Kao prvo, bateriju treba čistiti najmanje jednom godišnje, a priključne stezaljke i stezaljke kablova zaštititi od korozije pomoću masti. Slojevi belog oksida na terminalima baterija, kao i naslage prljavštine i soli mogu prouzrokovati curenje struje, što zauzvrat dovodi do postepenog pražnjenja.

Puno vožnji na kratkim relacija i dugo ostavljanje automobila u mirovanju doprinose postepenom pražnjenju baterije. Ako ne možete da napunite bateriju punjačem, najbolje je da pokušajte da vozite na veću udaljenost.

To putovanje trebalo bi da traje najmanje pola sata, a nepotrebne potrošače struje poput grejača zadnjeg stakla, radija i grejače sedišta treba isključiti. Ovo omogućava alternatoru da brže puni bateriju. Ako bateriju želite sami napuniti punjačem, pažljivo se pridržavajte uputstava za upotrebu vozila i punjača. Nepravilno postupanje može prouzrokovati veliku štetu na električnom sistemu vozila.

Generalno, prilikom rukovanja baterijom, kontakt, paljenje, motor i svi potrošači električne energije moraju biti isključeni. Ako iz automobila izvadite bateriju radi punjenja, možda ćete je morati ponovo povezati sa sistemom upravljanja baterijama koji poseduju mnoga moderna vozila.

Image by Karolina Grabowska from Pixabay

Image by jpj2000nl from Pixabay