Kako dizajnirati idealan pod za skladišta i logističke objekte?

U skladištima i logističkim zgradama betonska ploča i pod su presudni za efikasno funkcionisanje radnih operacija. Međutim, često je prisutna percepcija da je betonski pod jedan od najjednostavnijih elemenata skladišta, a dešava se u praksi da je ukupna pažnja, koja se posvećuje detaljima dizajna i konstrukcije, manje nego proporcionalna njegovom krajnjem značaju u efikasnom radu objekta. Očekuje se da se podovi velikih površina grade uz najniže moguće troškove, uz praktično besplatno održavanje iz godine u godinu.

Da li u praksi funkciju podnih konstrukcija opravdava ovakav stereotip, što bi rekli danas vrlo popularnim terminom „uvreženo mišljenje“ ili ga svojim krajnjim značajem daleko prevazilazi? Odgovor se sam nameće, nakon narednih redova…

Funkcija podne ploče

Podna ploča je konstruisana tako da pruža odgovarajuću habajuću površinu na kojoj se operacije u objektu mogu izvoditi efikasno i sigurno. U slučaju zemljane noseće podne ploče, betonska ploča se nanosi tako da su opterećenja raspoređena bez deformacija ili pucanja na slabiju podlogu ispod. Šipovi koji podupiru ploče su izvedeni kao spuštene podne ploče.

Ovi zahtevi mogu se primeniti i na druge komercijalne podove bez obzira da li su oni prometni beton ili se završavaju sistemom podova visokih performansi. Sledeća kontrolna lista razmatra neka od glavnih pitanja koja treba uzeti u obzir prilikom određivanja i projektovanja betonskih podnih ploča za logističke objekte. Specifična svojstva konstrukcije ploča mogu se razlikovati među industrijama ili čak unutar iste industrije. Tipični zahtevi za podnu ploču u skladištima i logističkim objektima:

Podržati operativna i stacionarna opterećenja bez pucanja i deformisanja

 ▪ Minimizirati broj izloženih šavova

 ▪ Koristiti izolacione spojeve za održavanje koji ne ometaju radnu brzinu vozila

 ▪ Osigurati trajnu površinu otpornu na habanje i prašinu

 ▪ Prikladne tolerancije ravni za podršku sistemima za rukovanje materijalom

 ▪ Uravnotežiti vuču teksture površine s mogućnošću čišćenja

 ▪ Fleksibilnost za prilagođavanje mogućim budućim promenama u poslovanju

 ▪ Osigurati sigurno i prijatno radno okruženje

Podna opterećenja

Noseće betonske ploče na zemlji nose dve vrste opterećenja: statičko i dinamičko opterećenje. Statička opterećenja uključuju na primer: slaganje blokova, opremu i mašine i sisteme regalnih skladišta. Dinamička opterećenja uključuju: opremu za rukovanje materijalima i ostali saobraćaj, uključujući viljuškare, slagače i druga vozila.

Strukturni dizajn i tipovi ploča

Da bi se osiguralo da će betonski pod i dalje uspešno nositi dizajnersko opterećenje, od vitalne je važnosti projektovanje i konstrukcija podloge pažljivo kao i sam pod. Pritisci koji se vrše na podlogu zbog opterećenja obično su niski zbog krutosti betonskih podnih ploča i opterećenja od točkova viljuškara ili visokih nosača regala raspoređenih na velikim površinama. Stoga betonski podovi ne zahtevaju nužno snažnu potporu podloge. Međutim, podrška za osnovni nivo mora biti razumno ujednačena, bez praznina ili naglih promena koje ublažavaju podršku.

Podzemna tla smatraju se problematičnim zemljištima kada su vrlo ekspanzivna ili visoko kompresibilna, poput mulja i glina koje ne pružaju razumnu ujednačenu potporu. Mora se izvršiti odgovarajuća klasifikacija podgraničnog tla kako bi se izbegli kasniji problemi.

Dve mogućnosti dizajna su ploča koja nosi zemlju ili viseća ploča oslonjena na gomilu. Ako se utvrdi da je konsolidacija plastičnog tla potencijalni problem, suspendovana ploča može biti jedino efikasno rešenje, kod koje je podna ploča izgrađena na šipovima ili između greda.

Oba tipa dizajna mogu biti ojačana čeličnom mrežom ili vlaknima ili mogu biti naknadno zategnuta. Tehnologija polipropilenskih makro-vlakana postaje sve popularnija za podne ploče.

Zahtevi za dizajniranje potencijalnih šavova

Skladišta i logistički centri imaju veliki obim internog transporta. Da bi se održala dugoročna funkcionalnost i siguran rad ovih objekata, neplanirane betonske pukotine moraju se svesti na najmanju moguću meru i popraviti, dok se planirani prošireni i kontrakcioni spojevi moraju detaljno razmotriti kako bi se dala podrška saobraćanju radnih mašina i transportnih sredstava.

Pukotine nastaju kada zatezno naprezanje u delu ploče prelazi zateznu čvrstoću betona. Neplanirane pukotine na podu skladišta ili logističkog objekta brzo će dovesti do pogoršanja, uzrokujući sigurnosne probleme i potencijalnu štetu.

Dizajn izolacionih spojeva za normalno kretanje konstrukcije je generalno zaptiven visoko fleksibilnim zaptivačem.

U praksi konstrukcioni zglobovi i dalje ostvaruju pokrete usled promena temperature i vlažnosti. Ovi tesni spojevi moraju se popuniti na mestima na kojima se očekuje radni transport. Ako se ne spreče, čvrsti točkovi će uticati na ivicu zgloba što dovodi do isparavanja. Slično tretiranju pukotina, za popunjavanje ovih spojeva koristi se uticaj saobraćaja za podupiranje polufleksibilne smole.

Karakteristike površine

Najvažnija i potrebna površinska karakteristika poda skladišta je njegova sposobnost da se odupre habanju i prašini. Danas su važan aspekt dobar izgled, odbojnost svetlosti upotreba boja za estetiku i kontrolu smera.

Otpornost na habanje je sposobnost površine da izdrži propadanje uzrokovano trljanjem, kotrljanjem, klizanjem, rezanjem i udarnim silama. Mehanizmi abrazije će se veoma razlikovati u različitim primenama. Mogu se javiti složene kombinacije različitih radnji, na primer, kamionski saobraćaj, pešački saobraćaj i struganje. Prekomerno i rano habanje može nastati zbog betona ispod ili slabe površinske čvrstoće povezane sa uslovima konstrukcije.

Površinski učvršćivači, hemijski učvršćivači i premazi visokih performansi pružaju isplativa rešenja za postizanje visoke otpornosti na abraziju. Svaki od njih poboljšava performanse betonskog poda i može zadovoljiti specifikacije potrebne za određene primene.

Otpornost poda na abraziju zavisi od sastava betona i tvrdoće kao i sastava prelivnog materijala, uključujući završne premaze. Dostupni su brojni testovi za merenje otpornosti na habanje i udarce. Neki mere tvrdoću samog materijala, a neki površinsku otpornost na habanje.

Završne napomene

Samo obezbeđivanjem prave kombinacije nosivosti tereta, kontrolisanjem pukotina, obradom šavova, odgovarajućim tolerancijama i performansama habajućih površina, pod skladišta će omogućiti da se operacije izvode prema očekivanjima, uz maksimalnu efikasnost i isplativost. Bilo koji nedostatak u specifikaciji ili izradi biće izložen stalnom, zahtevnom saobraćaju i transportu koji se nalazi u ovim okruženjima.

Stoga, najvažniji zahtev za pod u skladištu i logističkim objektima jeste obezbeđivanje platforme koja će biti maksimalno otporna na potencijalne probleme, a koji će biti eliminisani preduzimanjem operacija koje se odnose na funkcionalnost, trajnost i ekonomičnost.

…i na samom kraju, nakon pročitanih prethodnih redova, svaki komentar o stereotipnom minimiziranju značaja podova je suvišan. Možda čuvena poslovica „kuća se gradi od temelja“, može biti naš kontra argument i ujedno naš mali doprinos velikoj podršci ovom osnovnom elementu svake kuće, pa i tako i svakog logističkog skladišta.

Hvala našim izvorima: Ari Tanttu (for sika.com); foto: pixabay.com