Istorija i razvoj drvenih paleta

Počev od 1940-ih godina prošlog veka, palete igraju značajnu ulogu u savremenoj manipulaciji robom. Palete, u kombinaciji s viljuškarom, imale su najveći uticaj na način rukovanja, skladištenja i otpreme robe. Primera radi, 1930-ih godina, za potpuni istovar kolica sa oko 13.000 pojedinačnih jedinica robe, trebalo je oko 3 dana; za pretovar te iste robe upakovane na palete trebalo je samo 4 sata

Dolazak drvene palete

Početkom 1920-ih uvedene su prve palete. Do toda, uglavnom su se drveni sanduci, kutije, kante i bačve koristili za prikupljanje, skladištenje, zaštitu i premeštanje robe. Pre današnjih paleta, drvene platforme, sastavljene u osnovi od greda, tzv. „klizača“ pričvršćenih za gornju ploču, pojavile su se u američkim fabrikama zajedno sa prvim kamionima sa niskim dizanjem.

Izgled viljuškara

Osnovna varijanta ručnog kamiona s niskim dizanjem prvi put se pojavila 1887. godine. Godine 1909. pojavile su se unapređene verzije čeličnih viljuškara. Prvi viljuškari sa visokim podizanjem pojavili su se 1915. godine. Razvoj i sofisticiranost viljuškara uticali su na povećanje količine i raznovrsnost materijala kojima se može rukovati. Do 1926. godine osnovna ideja modernog viljuškara omogućila je vertikalno slaganje i uveliko poboljšala efikasnost skladištenja i skladišnih prostora.

Razlika u dizajnu između kliznih (levo) i standardnih blok paleta (desno)

Od klizača do modernih drvenih paleta

Palete su se takođe razvijale s vremenom i u skladu sa potrebama. Kako bi se olakšala upotreba viljuškara, između tereta i podloge su najpre postavljani odstojnici, a zatim su sa gornje strane greda postavljane daske, kako bi se dobila drvena platforma. Vremenom, daske su pričvršćivane i sa donje strane greda. Tek 1925. godine, kada su daske pričvršćene na dno dotadašnjih “paleta”, nastala je moderna drvena paleta. Dodavanje donje platforme rezultiralo je ravnomernim raspoređivanjem težine i smanjenjem oštećenja proizvoda, problemima koji su do tada bili često prisutni. Prvobitne palete su bile dovoljno uske za neometan prolaz kroz skladišta. Vremenom, da bi smanjili troškove i vreme prenosa paleta, kompanije su standardizovale vrata i prolaze u svojim objektima, kako bi ih uskladili sa paletama većih dimenzija.

.

izvor: en.lcn-pal.com

Pročitajte i...