IRU: Vozite čistiji prevoz sa Eurovinjetom

Revizijom Direktive o evrovinjeti, o naplati za korisnike puteva koja je predmet intenzivne rasprave u Evropskom savetu, IRU je napisao otvoreno pismo visokim zvaničnicima EU pozivajući ih da u novom tekstu razmotre načine primene.
Komercijalni operateri drumskog prevoza moraju da odigraju važnu ulogu u borbi protiv klimatskih promena i postizanju ciljeva utvrđenih u Evropskom zelenom dogovoru. Da bi omogućila sektoru da igra ovu ulogu, IRU traži sledeće:

  • Pristup koji uzima u obzir emisije štetnih gasova, a ne samo izduvne cevi.
  • Da nema dodatnih poreza, naknada ili carina za prevoznike.
  • Bez troškova zagušenja za komercijalni drumski teretni i putnički prevoz.
  • Podsticaje za uvođenje zelenijih tehnologija u komercijalni drumski transport.
    više na: https://www.iru.org/

izvor: iru.org
Image by Erich Westendarp from Pixabay