Google poziva na restriktivnija pravila o „zelenom“ vodoniku

Američki tehnološki gigant Google, koji vodi grupu od nekoliko kompanija, uključujući špansku kompaniju Iberdrola i holandsku kompaniju za prirodni gas Eneco, pozvao je Evropsku komisiju (EK) da usvoji stroga pravila o tome šta se može klasifikovati kao „zeleni“ vodonik.

2. novembra, Google, Iberdrola i Eneko, između ostalih, obratili su se otvorenim pismom EK „kao kompanije posvećene unapređenju ciljeva da Evropa postane prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine“.

U pismu je istaknuta uloga vodonika koji proizvodi obnovljiva električna energija kao ključnog alata za ubrzavanje dekarbonizacije u privredi i smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva.

Imajući ovo na umu, potpisnici pisma su naglasili da evropski kreatori politike moraju doneti politički okvir koji će obezbediti jasnoću što je pre moguće, istovremeno obezbeđujući da vodonik proizveden elektrolizom zapravo smanjuje emisije kako se industrija razvija i povećava.

„Stoga, apelujemo na Evropsku komisiju da usvoji ambiciozni Delegirani akt o obnovljivim gorivima nebiološkog porekla (RFNBO) što je pre moguće. Zabrinuti smo da bez snažnog delegiranog akta neće postojati neophodne zaštitne mjere koje bi osigurale da obnovljivi vodonik donosi smanjenje emisija, i verujemo da je usvajanje i odobravanje Delegiranog akta ključno za obezbjeđivanje sigurnosti da se brzo napreduje sa projektima obnovljivog vodonika. Bez Delegiranog akta, investicione odluke za nove elektrolizere i povezanu obnovljivu energiju mogle bi da budu odložene godinama, što će ugroziti postizanje ciljeva EU za obnovljivi vodonik za 2030.“

U pismu se nastavljaju sa detaljima kriterijuma koji bi trebalo da budu uključeni u Zakon o delegiranju, u skladu sa originalnim Delegiranim aktom objavljenim za konsultacije u maju ove godine.

Strane potpisnice su rekle da će standardi razvijeni u okviru Delegiranog akta oblikovati putanju industrije obnovljivog vodonika, ne samo u Evropi već i širom sveta.

„SAD će, na primer, uskoro razviti sopstvene standarde, a jaki standardi u Evropi će obezbediti da Sjedinjene Države slede njihov primer. Pozivamo vas da unapredite ambiciozne i efikasne standarde koji obezbeđuju ekološki integritet obnovljivog vodonika dok postaje ključno sredstvo za dekarbonizaciju u narednim decenijama“, zaključuje se u pismu.

izvor&foto: offshore-energy.biz

Pročitajte i...