Gladni digitalni lanci snabdevanja

Lanci snabdevanja se digitalizuju i granica između digitalnog i fizičkog nestaje. Lideri u industriji usredsređeni su više nego ikad na to kako mogu transformisati svoje organizacije i doneti vrednost prihvatanjem novih tehnologija. U isto vreme je teško razumeti šta će pokretati digitalnu transformaciju lanca snabdevanja i šta najviše zaslužuje pažnju lidera.

82% izvršnih direktora lanaca snabdevanja kaže da imaju inicijative da svoje poslovanje učine digitalnijim i da su lanci snabdevanja doslovno gladni dobrih digitalnih rešenja. Nije iznenađenje da su organizacije toliko usredsređene na pronalaženje pravog rešenja koje će ih podići među konkurenciju, jer 72% smatra da je tehnologija izvor konkurentske prednosti.

„Digitalni i fizički lanci snabdevanja međusobno su povezani“, izjavio je Dvajt Klepič, potpredsednik i Gartner saradnik, Gartner Inc. na Gartner 2020 Supply Chain Simpoziumu

Averzija prema riziku

Uprkos tome što su prepoznali važnost digitalnih rešenja za svoje lance snabdevanja, lideri i dalje nisu skloni riziku. Preko 50% ne bi koristilo novu tehnologiju čak i ako je potencijalna vrednost velika. S druge strane skale, 21% kaže da su spremni da rizikuju i istražuju nove mogućnosti čak i kada ne postoje jasni pokazatelji kako će im tehnologija koristiti. Koja je to pobednička kultura? Prema Klepič-u, kompanije moraju da procene svoju kulturu rizika.

Biti vodeći

Stručnjaci veruju da kompanije koje su spremne da preuzmu rizik mogu imati više koristi od konkurencije jer su sposobne da oblikuju rešenja i zaobilaze ideje. Ovo bi se moglo pretvoriti u presudni faktor, jer do 2025. godine 85% organizacija lanca snabdevanja planira da investira u naprednu analitiku, a rani korisnici bi mogli postati novi lideri.

Druga tehnologija za koju se očekuje da oblikuje način na koji funkcionišu lanci snabdevanja je veštačka inteligencija (AI). To može pomoći kompanijama da pređu sa tradicionalnih modela planiranja na autonomnije planiranje, gde su ljudi usredsređeni na najsloženiji zadatak. Istovremeno, lideri su zabrinuti da bi se naročito AI mogao suočiti sa nekim preprekama poput nedostatka veština, obima podataka i kvaliteta, a činjenica je da mnogi ne razumeju kako im to može pomoći.

Gartner Inc predviđa da će do 2023. godine 50% globalnih organizacija koristiti AI, Internet Stvari i Naprednu Analitics u svom poslovanju. Do iste godine, 30% velikih preduzeća investiraće u autonomne mobilne robote. Na kraju, ali ne najmanje važno, “Blockchain” će takođe preoblikovati lance snabdevanja dok kompanije traže pouzdan način komunikacije i kontrole. Očekuje se, međutim, da će nedostatak jakih slučajeva stvoriti blockchain zamor koji bi mogao ugroziti budućnost tehnologije.

izvor: thelogisticspoint.com