FedEx učetvorostručuje profit – planira investiranje od preko 7 milijardi dolara

Prihod FedEx-a je porastao 21% za fiskalnu godinu koja se završila 31. maja 2021. u poređenju sa prethodnom godinom, dostigavši nivo od 84 milijarde dolara. Neto dobit američkog logističkog giganta dostigla je 5,2 milijarde dolara u ovom periodu, u poređenju sa 1,3 milijarde u fiskalnoj 2019/2020 godini. Ovo je gotovo četvorostruko povećanje.

Iako su rezultati prethodne finansijske godine bili potcenjeni početkom pandemije u proleće 2020. godine, ovogodišnja povećanja rezultat su veće potražnje, na primer, za kurirskim uslugama na američkom tržištu, kao i povećanja međunarodnog prenosa paketa. Primer ovde je FedEx Express, koji je zabeležio godišnji rast operativne dobiti od 182% u finansijskoj 2020/2021. godini .

Poslednji kvartal finansijske godine, mart-maj 2021., bio je ključan za doprinos celogodišnjem rezultatu. Prihodi FedExa porasli su za 30% na 22,6 milijardi dolara (27% godišnjeg rezultata), dok je neto dobit dostigla 1,87 milijardi USD (sa gubitkom od preko 300 miliona USD u odgovarajućem kvartalu 2020). To je činilo skoro 36% godišnje dobiti.

Kompanija nije objavila nijednu prognozu za finansijsku 2021/2022. godinu. Međutim, namerava da uloži 7,2 milijarde dolara, posebno u ključne segmente poput e-trgovine. FedEx takođe planira da proširi svoje transportne kapacitete, modernizuje flotu i skladišnu infrastrukturu i izdvoji neka sredstva za razvoj automatizacije.

Tekuće izvršavanje naših strateških inicijativa dovelo je do značajnog poboljšanja rezultata u četvrtom kvartalu i naglašava kontinuiranu snagu našeg poslovanja“, rekao je Michael C. Lenz, izvršni potpredsednik i glavni finansijski direktor FedEk Corp.

Očekujemo nastavak snažnog zamaha u fiskalnoj 2022. godini, a naša ulaganja usredsređena su na područja sa najvećim rastom i najvećim prinosima, poput e-trgovine, kako bi nas pozicionirali na održivi dugoročni rast zarade, novčanih tokova i prinosa.“

*izvor: trans.info; foto: pixabay.com

Pročitajte i...