Evropski parlament treba da glasa o paketu Fit for 55 za borbu protiv klimatskih promena

Očekuje se da će Komitet Evropskog parlamenta za životnu sredinu, javno zdravlje i bezbednost hrane (ENVI) sutra (17. maja) odobriti paket Fit for 55 koji će smanjiti emisije ugljenika u EU na 55% nivoa iz 1990. godine do 2030. godine.

Nakon što komitet odobri šest paketa, koji obuhvataju pridruživanje vazduhoplovstva i brodarstva sistemu EU za trgovinu emisijama (ETS), predlozi će se potom uputiti na plenarnu sednicu Evropskog parlamenta 6. juna na kojoj će propise, nakon razmatranja svih izmena, usvojiti pre nego što Veće ministara zatim pregovara o svim daljim amandmanima, do kraja ove godine.

Pored ETS-a, komitet takođe razmatra mehanizam za prilagođavanje granice ugljenika (CBAM) koji će sprečiti „curenje ugljenika“, gde se kompanije sele van EU kako bi izbegle povećane klimatske troškove, što će povećati cenu robe, kao i dodatne birokratije.

U vazduhoplovstvu, predlozi EP će povećati dozvole za aukciju ugljenika, dok će se odrediti datum 2027. za ukidanje besplatnih dozvola.

„Predlog će takođe integrisati, u revidirani ETS, dogovorenu globalnu tržišnu shemu kompenzacije i smanjenja ugljenika za međunarodnu avijaciju (CORSIA) Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO) i primeniti ga na međunarodne letove koji polaze sa ili stižu na aerodrom unutar Evropskog ekonomskog prostora (EEA)“, navodi se na brifingu EP.

Prvobitnom ETS-u za vazduhoplovstvo protivili su se trgovinski partneri, uključujući SAD i Kanadu, koji su tvrdili da je globalna regulativa prikladnija. Kada je ICAO dogovorio globalni mehanizam 2016. godine, pilot šema je tada uvedena 2021. godine.

Pored toga, ENVI komitet će raspravljati o predlozima CBAM-a koji su dizajnirani da spreče „curenje ugljenika“ – prebacivanje zagađivača u regione bez šeme smanjenja ugljenika.

Zvaničnici EU strahuju da će njeni predlozi za smanjenje emisija u okviru EU značiti da će proizvođači i proizvođači unutar bloka biti stavljeni u nepovoljan položaj, ohrabrujući te kompanije da napuste jurisdikciju EU. CBAM bi nametnuo trošak za robu koja ulazi u EU u cilju zaštite industrije unutar unije.

Portparol EP je rekao da će Komitet za životnu sredinu usvojiti šest izveštaja kao deo paketa Fit for 55 u 2030: „To su: Sistem trgovanja emisijama (ETS), ETS u avijaciji, Mehanizam za prilagođavanje granice ugljenika, korišćenje zemljišta i šumarstvo (LULUCF), Fond za podelu napora i socijalnu klimu (zajedno sa Odborom za zapošljavanje i socijalna pitanja).

Glasanje će se održati u utorak i sredu, 17. i 18. maja. Očekuje se da će se glasanje o amandmanima na ETS fajl (uključujući otpremu) održati 17. maja ujutru, a konačno glasanje sutra u 17.30 CEST.

Pročitajte i...