Evropska Unija odobrava 314 miliona evra inovativnim kompanijama za borbu protiv virusa i podršku oporavku

Evropska Komisija je saopštila da je dodelila gotovo 166 miliona evra, putem Pilot projekta za ubrzanje rada Evropskog saveta za inovacije (EIC), za 36 kompanija opredeljenih za borbu protiv pandemije koronavirusa. Pored toga, preko 148 miliona evra biće dodeljeno za još 36 kompanija koje bi trebalo da doprinesu planu oporavka za Evropu, čime je ukupna investicija iz programa Horizon 2020, istraživačkog i inovacijskog programa EU, u ovoj rundi došla do 314 miliona evra.

Odabranih 36 kompanija koje će doprineti u borbi protiv koronavirusa će raditi na pionirskim projektima, kao što su na proširenju proizvodnje maramica za dekontaminaciju, razvijanju sistema za praćenje ventilacije koji  pružaju povratne informacije u realnom vremenu o kvalitetu ventilacije koja se daje pacijentu, razvijanje platforme za antitela za lečenje teških slučajeva infekcije i još mnogo toga. Pored toga, 139 kompanija koje se bave koronavirusom koje zbog ograničenja budžeta nisu mogle da dobiju sredstva u ovom krugu, primile su novo predstavljeni pečat izvrsnosti COVID-19, u znak priznanja vrednosti svog predloga i kako bi im se pomoglo da privuku podršku iz drugih izvora sredstava.

Dodatnih 36 kompanija, koje bi trebalo da podrže plan oporavka za Evropu, radiće u mnoštvu sektora i projekata, koji uključuju, na primer, razvoj jačih i viših tornjeva vetroturbina napravljenih od drvenih modula, sa potencijalom da masovno smanje troškove energijom vetra, sistem za proizvodnju organskog đubriva i rešenje zasnovano na blockchain-u za održive reciklažne prakse proizvođača. Takođe, 679 pečata izvrsnosti dodeljeno je visokokvalitetnim predlozima koji su prošli kriterijume za finansiranje EIC-a, ali nisu mogli biti finansirani zbog ograničenog budžeta.

Rekordan broj od skoro 4000 start-up i malih i srednjih preduzeća (SMEs) prijavio se u martu na pilot projekat EIC, od čega je preko 1400 predložilo inovacije relevantne za epidemiju koronavirusa. Zbog toga je nedavno izdvojeno dodatnih 150 miliona evra za ovaj krug finansiranja, čime je ukupni iznos preko 314 miliona evra. Start-up, mala i srednja preduzeća odabrana za podršku dolaze iz 16 zemalja, uključujući 12 država članica EU, Veliku Britaniju i 3 pridružene zemlje.

Pozadina

Od dodijeljenih sredstava EIC-a od 314 miliona eura, 174 miliona eura će biti u obliku kapitalnih investicija. Do sada se prijavilo više od 10 000 početnih i malih i srednjih preduzeća sa ukupnim finansijskim zahtevom od preko 26 milijardi evra. Od 72 kompanije kojima je podrška data, 46 treba da dobije kapitalnu podršku.

Ulaganja u kapital podležu dubinskoj reviziji i njima će upravljati budući EIC fond koji će aktivno tražiti suinvestitore. Kompanije koje podržavaju EIC takođe imaju koristi od širokog spektra usluga treniranja, mentorstva i savetodavnih / ubrzavanja poslovanja. Po prvi put će se ove usluge ponuditi kompanijama COVID-19 Seal of Ekcellence.

Podrška EIC-a probojnim idejama koje se bave koronavirusom deo je zajedničkih napora EU za prevazilaženje krize. Komisija je 4. maja bila domaćin za Coronavirus Global Response na kome je do sada prikupljeno 9,8 milijardi EUR. Komisija je tokom ovog obećala 1,4 milijarde evra, od čega 1 milijarda evra dolazi kroz Horizon 2020 i ima za cilj da osigura kolaborativni razvoj i univerzalno postavljanje dijagnostike, lečenja i vakcina protiv koronavirusa. Krajem maja Komisija je najavila sledeće korake u Coronavirus Global Response-u, odnosno pokretanje nove kampanje sa međunarodnom organizacijom Global Citizen, „Globalni cilj: ujedinimo se za našu budućnost“, koja će kulminirati na samitu o globalnom zalaganju. 27. juna

Štaviše, Komisija je nedavno predstavila svoj predlog za glavni plan oporavka za Evropu. Da bi oporavak bio održiv, ravnomeran, inkluzivan i pravedan za sve države članice, Komisija predlaže da se stvori novi instrument oporavka, EU nove generacije, ugrađen u moćan, moderan i obnovljen dugoročni budžet EU. Kao deo instrumenta za oporavak sledeće generacije EU, predloženo je povećanje budžeta Horizon Evropa za 13,5 milijardi evra koje će se koristiti za pružanje evropske podrške istraživačkim i inovativnim aktivnostima vezanim za zdravlje i klimu, uključujući i inovacije startapa i malih i srednjih preduzeća.

izvor: eurologport.eu

Image by Jeyaratnam Caniceus from Pixabay

Pročitajte i...