Digitalna platforma eYARD obezbeđuje dodatna sredstva

AI sistem za optimizaciju napajanja zasnovan na oblaku, eYARD, koji pomaže operaterima kontejnerskih terminala da smanje troškove i poboljšaju operativnu efikasnost, prikupio je 800 hiljada evra u novom krugu finansiranja.
Finansiranje su vodili Mundi Ventures, uz učešće NLA sa sedištem u Hamburgu i dve pomorske grupe sa globalnim prisustvom.
Osnovni proizvod eYARD-a povećava efikasnost kontejnerskih terminala sa veštačkom inteligencijom i analitikom podataka, što rezultira pouzdanijim, ekonomičnijim i održivijim radom. Platforma na AI smanjuje neproduktivne poteze, olakšava automatizaciju složenih procesa i pruža vidljivost i uvide sa pametnim izveštavanjem. Luke u Evropi već imaju koristi od platforme eYard koja smanjuje neproduktivne poteze i troškove terminala za 25%.

eYARD značajno smanjuje vreme i troškove koje operateri terminala moraju da posvete upravljanju radom dvorišta“, rekao je Pablo Fernandez-Pena Curbera, izvršni direktor i suosnivač eYARD-a. „Uz novo finansiranje kompanije Mundi Ventures, eYARD je u dobrom položaju da ostvari svoju viziju za narednu godinu i svojim klijentima isporuči najbolji proizvod. Održavaćemo i dalje jačati fokus na našim kupcima omogućavajući pametniju svetsku trgovinu.“
Javier Santiso, izvršni direktor i osnivač Alma Mundi Ventures, rekao je da „lučka i brodska industrija zahtevaju više digitalizacije i inteligentne automatizacije. U kompaniji Mundi Ventures podržavamo vrhunske preduzetnike i najsavremenije tehnologije, a to je slučaj sa eYardom. Oni su ambiciozni i iskusni profesionalci u industriji sa sjajnom vizijom. Pored toga, rođeni su u brodskom čvorištu kao što je Vigo, u regionu Galicije u Španiji, nedaleko od drugih izvanrednih poduhvata kao što su Inditek i Farfetch. Nisu svi jednorozi rođeni u garažama, ponekad su rođeni u dvorištu, skromnoj radionici haljina ili srednjovekovnom gradu “.

izvor: globalcargoinsight
foto: linkedin; fathom.world