Digitalizacija otpreme kontejnera u luci Antverpen

Luka Antverpen preduzima sledeći korak u razvoju digitalno obezbeđene luke. „Certified Pick up“ digitalno, sigurno i integrisano rešenje za otpremu kontejnera, počeće sa primenom od 1. januara 2021. godine i zameniće trenutni sistem PIN kodova. Ovaj novi način rada garantovaće siguran, transparentan i optimizovan postupak otpreme ulaznih kontejnera, koji će luku napustiti železnicom, baržom ili kamionom.

Sigurniji proces

Da biste preuzeli kontejner na terminalu u luci, danas je potreban jedinstveni PIN kod. Vreme između pružanja PIN koda brodarskoj kompaniji i vozača koji unese ovaj kod na terminalu je znatno. Štaviše, PIN kod vide različite strane što povećava rizik od zloupotrebe.

Da bi ovaj proces bio sigurniji i efikasniji, novi postupak za otpremu, odnosno, puštanje kontejnera, koji se naziva „Certified Pick up“ (CPu), stupa na snagu 1. januara 2021. CPu je neutralna, centralna platforma za podatke koja povezuje sve zainteresovane strane uključene u proces uvoza kontejnera.

Digitalni ključ

CPu platforma prima i obrađuje informacije o kontejneru kako bi generisala šifrovani digitalni ključ, pomoću kojeg eventualni nosilac može da preuzme kontejner. Ovaj digitalni ključ se kreira samo kada je poznat konačni prevoznik. Stoga je vreme između stvaranja digitalnog ključa i preuzimanja kontejnera minimalno.

Takođe će biti moguće pratiti koje su strane bile uključene u sakupljanje kontejnera. Ovo omogućava nadležnim organima, kao što su carina i policija, pristup podacima razmenjenim i generisanim u Certified Pick up-u, u granicama svojih zakonskih ovlašćenja.

Dugoročno gledano, CPu bi trebalo da omogući potpuno uklanjanje digitalnog ključa. Može se razviti sigurnosni postupak zasnovan na identitetu sa otiscima prstiju ili skeniranjem očiju.

Sigurniji, ali i efikasniji

CPu ima operativne koristi za sve logističke partnere u lučkom lancu. Pojednostavljuje administrativne procese, omogućava zaposlenima da rade sigurnije i smanjuje vreme obrade uvoznih kontejnera u luci. Carina i policija će takođe moći da deluju efikasnije i efikasnije zahvaljujući CPu.

U saradnji sa logističkim strankama

Lučka uprava i lučka zajednica imaju otvoren i konstruktivan dijalog sa svim uključenim logističkim stranama, kao što su brodarske kompanije, brodski agenti, terminali, brodari, špediteri, logistički operateri, kompanije za kamione i operatori u unutrašnjoj plovidbi i železnici. Zajedno će razmotriti kako dalje oblikovati CPu i primeniti ga u fazama.

izvor: eurologport.eu

Image by Hessel Visser from Pixabay

Pročitajte i...